Proces przeprowadzania badania statystycznego

badania statystyczneWitamy serdecznie na stronie www.badania-statystyczne.pl, stronie poświęconej w całości zagadnieniom związanym z badaniami statystycznymi. Zajdziesz tutaj przede wszystkim opis wszystkich metod prowadzenia badań statystycznych, oraz przykłady zastosowania poszczególnych metod prowadzenia tego typu badań. Oczywiście określimy też dokładnie czym zajmuje się statystyka, oraz uogólnimy nieco pojęcie badań statystyczny. Zapraszamy do lektury.

Badanie statystyczne, musi spełniać określone warunki, aby w ogóle można było je rozpatrywać w takich kategoriach. Warunki te, to przede wszystkim:

  • musi dotyczyć zbiorowości statystycznej
  • musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych) cech w tej zbiorowości.

Ponadto w celu przeprowadzenia badania statystycznego, należy ustalić odpowiednie metody badawcze, których wybór jest tutaj całkowicie uzależniony od celu przeprowadzania badania, rodzaju danej zbiorowości statystycznej, czy też środków oraz możliwości, jakimi w czasie badania będziemy dysponować. Podział badań statystycznych, wynika przede wszystkim z liczby jednostek należących do danej zbiorowości, objętych badaniem. Wyróżniane obecnie rodzaje przeprowadzanych badań statystycznych, to:

  1. Badania pełne, do których zaliczamy: spis statystyczny, rejestrację statystyczną, sprawozdawczość statystyczną
  2. Badania niepełne (częściowe), do których zalicza się: badania ankietowe, badania monograficzne, badania reprezentacyjne, badania szacunkowe

W kolejnych artykułach, postaramy się zaprezentować każdy z rodzajów badań statystycznych, oraz określić cele jego przeprowadzania, przez co też łatwiej będzie dobierać rodzaj badania, do poszczególnych przypadków. Przede wszystkim zaś, poprzez analizę poszczególnych przypadków, pokażemy bardzo wyraźnie, jak pożyteczną nauką jest statystyka, i w jaki sposób można ja wykorzystać dla potrzeb przedsiębiorców czy też naukowców. Zapraszamy serdecznie do lektury, wyrażając jednocześnie nadzieje, iż informacje zawarte na naszych stronach, będą jak najbardziej rzetelne, wartościowe oraz przydatne dla użytkownika.

Leave a Reply