Badania satysfakcji pacjentów

badania statystyczne

Aby móc przeprowadzić badania satysfakcji, nie trzeba być korporacją czy inną wielką firmą. Owe badania może przeprowadzić każda placówka, która chce poznać opinię swoich klientów, nawet szpital.

 

Dzięki badaniom pacjentów można zmienić dotychczasową opinię o szpitalu, ocieplić jego wizerunek i ulepszyć PR, lecz także pozyskać nowych klientów. Często bywa tak, że pacjenci posiadają mylny obraz danego szpitala, gdyż oceniają go przez pryzmat placówki, w której wcześniej byli leczeni. Dobrze przeprowadzone badania ankietowe pacjentów mogą to zmienić, a dodatkowo dostarczyć menadżerom informacji o mocnych i słabych stronach jednostki. Warto powierzyć zadanie przeprowadzenia badania firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu zleceniach. Tylko wtedy otrzymane wyniki, ale także cały proces badawczy, zostaje przeprowadzony w rzetelny i obiektywny sposób, który najlepiej oddaje rzeczywistą sytuację szpitala.

 

Badania opinii pacjentów są ważnym elementem strategii, ponieważ usprawniają pracę personelu, który wie jakie stawia się przed nim wymagania. W tym celu przeprowadzana jest ankietyzacja pacjentów. Natomiast w ankietach pacjentów zawarte pytania dotykają nie tylko strefy fizycznej szpitala, lecz również emocjonalnej. Obszar badawczy dotyczy również życzliwości, fachowości personelu, jakości jedzenia czy czystości na oddziałach. Badania ankietowe pacjentów, by były użyteczne, muszą przebiegać według skrupulatnie przygotowanego wcześniej planu. Systematyczny sposób prowadzenia badań znacząco usprawnia pracę i przebieg całego badania. Głównym celem owych badań pacjentów szpitala powinno być ciągłe udoskonalanie, usprawnianie i podnoszenie jakości świadczonych usług.

 

Otrzymywane dane przedstawia się w postaci zbiorczych zestawień, w których ujęte są opinie na temat różnych obszarów funkcjonowania szpitala. Głównym zadaniem badań ankietowych pacjentów szpitala jest ciągły rozwój placówki, a nie podważanie kompetencji pracowników czy szukanie ich błędów. Wyniki z badań nie są narzędziami zmiany, lecz są niejako drogowskazami, które przedstawiają możliwości rozwoju, lecz same w sobie niczego nie zmieniają. Aby wyniki badań były użyteczne, w proces zmiany musi być zaangażowany cały zespół szpitala, poprzez codzienne modyfikowanie, usprawnianie, budowanie.

 

Badania, aby były przeprowadzone w prawidłowy sposób, ważne jest, by przygotowane były według wcześniej ustalonego schematu. Ważnym elementem jest wybór odpowiedniej metody i techniki badawczej. Wśród metod/technik wyróżnia się ilościowe: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI), natomiast jakościowe to: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Dzięki doborowi odpowiednich metod i technik ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego firmy medyczne przeprowadzają badania satysfakcji pacjentów?

Firmy medyczne przeprowadzają badania satysfakcji pacjentów z kilku powodów:

  • Ocena jakości obsługi: badania satysfakcji pacjentów pozwalają na ocenę jakości opieki medycznej, komunikacji z personelem medycznym, dostępności usług, czystości i wyposażenia placówek medycznych itp.
  • Poprawa obsługi pacjenta: wyniki badań pomagają zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia, szkolenia personelu, dostosować procedury i podejście do pacjenta w celu podniesienia jakości obsługi.
  • Zwiększenie satysfakcji pacjentów: badania satysfakcji pacjentów pozwalają zrozumieć oczekiwania i potrzeby pacjentów, co pozwala na dostosowanie usług medycznych i lepsze spełnienie ich oczekiwań, co przyczynia się do większej satysfakcji pacjentów.
  • Budowanie lojalności pacjentów: satysfakcja pacjentów jest ważnym czynnikiem budowania lojalności, a badania satysfakcji pomagają w identyfikacji kluczowych obszarów, które mają wpływ na lojalność pacjentów.
Czym są badania satysfakcji pacjentów?

Badania satysfakcji pacjentów to proces gromadzenia informacji od pacjentów na temat ich doświadczeń związanych z opieką medyczną i usługami zdrowotnymi. Celem tych badań jest ocena satysfakcji pacjentów, identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz zapewnienie lepszej jakości opieki i usług medycznych.

Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne