Tag: Badania marketingowe

Zogniskowane wywiady grupowe FGI

Metodologia badań, jako nauka zajmująca się sposobem pomiaru zachodzących zjawisk, oddaje nam do dyspozycji wiele skutecznych narzędzi i metod badawczych. Wśród nich znajdują się między innymi zogniskowane wywiady grupowe, nazywane często w skrócie badaniami FGI.

 

FGI – rozszyfrujmy ten skrót

 

FGI to inaczej Focus Group Interview. Aby lepiej go zrozumieć, przyjrzyjmy się jego kolejnym składnikom. Focus znaczy „zogniskowany, skupiony” co sugeruje, że uczestnicy koncentrują się na określonym temacie. Group podkreśla, że badanie odbywa się w grupie. Interview jest natomiast wskazówką, że ma ono charakter wywiadu.

 

Cele badań FGI

 

Celem tego typu analizy rynku jest zdobycie pogłębionej wiedzy na konkretny temat oraz dotarcie do sedna problemu. Wykorzystując te badania chcemy uzyskać „dobrej” jakości informacje, które z jednej strony pozwolą nam poszerzyć posiadaną do tej pory wiedzę i ją usystematyzować, a z drugiej spojrzeć na przedmiot badania z nowej perspektywy.

 

Na czym to polega?

 

Jak wszystkie inne badania jakościowe, także badania FGI charakteryzują się pogłębioną interakcją między osobą przeprowadzającą badanie i osobami badanymi. Badanie to jest niczym innym jak pogłębioną dyskusją w grupie od 6 do 12 osób, której przewodniczy moderator posiłkujący się wcześniej przygotowanym scenariuszem. 

 

Czym charakteryzuje się badanie?

 

W badaniach jakościowych ogólnie chodzi o przyjrzenie się badanej rzeczywistości w jej naturalnym otoczeniu. Dlatego FGI to badanie nastawione na aktywność uczestników, ich interakcje i wymiany poglądów. Tutaj żadna odpowiedź nie jest narzucana, ani sugerowana, a moderator zachęca do kreatywności.

 

Miejsce wywiadu

 

Ze względu na charakter badania, nie może ono odbyć się na otwartej przestrzeni, bo to zakłócałoby interakcje i rozpraszało uczestników. Dlatego też badania FGI przeprowadza się bądź w tradycyjnych salach, na przykład konferencyjnych, bądź w specjalnym studiu fokusowym, w którym badana grupa obserwowana jest za pomocą lustra weneckiego.

 

Zalety badań jakościowych 

 

Ogólnie badania jakościowe cenione są za dostarczanie nowych informacji, możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy, a także umożliwienie zrozumienia mechanizmów działania analizowanych kwestii. To samo dotyczy się badań FGI, których dynamika pozwala nam wyjść poza tradycyjny dyskurs. 

 

FGI a badania marketingowe

 

Aby zrozumieć lepiej role tego typu badań  marketingu, warto odwołać się do różnic pomiędzy badaniami ilościowymi, a jakościowymi na konkretnym przykładzie. Gdy badamy powiedzmy jakieś perfumy w badaniach ilościowych, to koncentrujemy się głównie na tym, jak często są kupowane. Jakościowe pozwalają natomiast zrozumieć, dlaczego klienci je wybierają.

Analizy statystyczne dla farmacji

 

Farmacja to rozległa branża, bez której z pewnością dzisiaj trudno byłoby nam utrzymać zdrowie i doskonała kondycję. Rozmaite leki zażywane są przez każdego z nas. Ogromne koncerny farmaceutyczne co pewien czas decydują się wprowadzić na rynek kolejne produkty. Bardzo często niezbędne jest jednak przeprowadzenie analizy danych. Na czym polegają analizy statystyczne dla farmacji? Dlaczego są takie ważne?

 

O co w tym wszystkim chodzi?

Analizy dla farmacji obejmują przede wszystkim dane pozyskane w ramach badania rynku, które pozwalają poznać potrzeby konsumentów, ich zachowania i przyzwyczajenia. Pozwala to firmie farmaceutycznej decydującej się na wprowadzenie nowego środka na rynek na właściwe przygotowanie kampanii promocyjnej. Przekłada się to oczywiście na wyniki sprzedaży, a więc osiągany zysk. Coraz częściej analizy dla farmacji to również badania prowadzone po wprowadzeniu produktu na rynek.

 

Co obejmują analizy dla farmacji?

Analizy statystyczne dla farmacji to badania:

-ilościowe;

-jakościowe.

 

Z uwagi na niemały koszt badań jakościowych niezwykle istotne jest odpowiednie ich zaplanowanie. Wszystko po to, aby uzyskane wyniki mogły zostać uogólnione na całą populację. Dlatego firmy zajmujące się prowadzeniem analizy danych niezwykle precyzyjnie dobierają badanych, biorąc pod uwagę:

 

-cechy psychograficzne;

-zmienne społeczno-demograficzne;

-stan zdrowia;

-posiadane doświadczenia konsumenckie;

-preferencje zakupowe.

 

Dlaczego warto postawić również na badanie ilościowe?

 

Badania marketingowe dla farmacji są obecnie coraz częściej uzupełniane również o badania ilościowe. Jest to jeden ze sposobów na uwiarygodnienie wszystkich kwestii, które dotyczą grupy docelowej danego produktu. Dobrym rozwiązaniem okazuje się być ankieta telefoniczna, w której zawarte mogą być pytania dotyczące między innymi znajomości produktu, korzystania z niego, skojarzeń powiązanych z daną marką czy odczuwania konkretnych dolegliwości, na które dany produkt ma pomóc.

 

Decydując się na analizy statystyczne dla farmacji, należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby powierzyć je profesjonalistom. To najlepsze rozwiązanie, które gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. A przecież tylko takie okazują się być przydatne. Na szczęście dzisiaj działają na polskim rynku profesjonalne firmy zajmujące się przeprowadzaniem tego rodzaju badań. Osoby odpowiedzialne za ich realizację posiadają rozległą wiedzę na temat analiz statystycznych dla farmacji oraz bogate doświadczenie, które pozwala je przeprowadzić w należyty sposób.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych