Tag: badania rynku

Socjologia zna swoje znaczenie

Przeprowadzając projekty badawcze, które mają posłużyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat danego zagadnienia trzeba przede wszystkim posiadać ekipę ludzi, którzy będą potrafili zastosować posiadane informacje oraz narzędzia. I tak na przykład w dziedzinie badań rynku czy innych gromadzących poddawane obliczeniom statystycznym dane przydadzą się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe nakierowane na socjologię. Praca, którą będę wykonywać takie osoby będzie pozwalało na zrozumienie zjawisk zachodzących w obrębie danej społeczności. Pozwoli też zebrać materiał, który objęte zostanie nastepnie analizami statsytycznymi.

 

Dobry socjolog wyróżnia się…

Zdobywanie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje pozwala na efektywne działanie, a przede wszystkim zwiększa świadomość. Kończąc taki kierunek jak socjologia, praca, którą można podjąć koncentruje się wokół zagadnień dotyczących nauki o społeczeństwie. Dobry socjolog powinien odznaczać się:

  • znajomością zagadnień w zakresie analizy danych, statystyki i raportowania;
  • kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia;
  • wiedzą na temat metod analitycznych, statystycznych.

 

Socjologia koncentruje się na…

Socjologia za przedmiot swoich badań wytycza:

  • zbiorowości społeczne;
  • instytucje społeczne;
  • procesy i zjawiska występujące w skali masowej.

W kwestii zborowości społecznych należy zauważyć, iż socjologia zajmuje się grupami, a nie jednostkami. W skład instytucji społecznych wchodzą historyczne ukształtowania społecznych relacji np. kościół, partie. Natomiast skupiając się na zjawiskach o skali masowej ma się na uwadze ruchliwość społeczną, a także przyczyny czy skutki zachodzących zjawisk.

 

Od celu badania zależy metoda badawcza

Uwzględniając potrzebę poszerzania wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje i działa mówi się także o tworzeniu odpowiednich metod badawczych, które umożliwiają pozyskiwanie opinii danych grup na badany temat. Do takich metod można zaliczyć np.:

  • wywiady telefoniczne;
  • ankietyzacja np. online;
  • indywidualne wywiady pogłębione;
  • zogniskowane wywiady grupowe.

 

Badając społeczeństwo socjologia (praca w obrębie niej wykonywana) uwzględnia tak motywacje, jak i zachowania ludzi. Ponadto może odnosić się także do konkretnych instytucji oraz ich wpływu na jednostkę. Może również odnosić się do oddziaływania grup jednostek oraz grup na siebie.

 

O tym nie można zapomnieć!

Znając wartość socjologii – pracy, która jest wykonywana w jej ramach można pozyskać wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistym zjawiskom w społeczeństwie, a przy tym pozwoli na ich obiektywne zrozumienie. Szczególnie ważne jest, aby przeprowadzając badania naukowe skoncentrować się na ich celu oraz pozyskiwać dane, które będą rzetelne.

Badania rynku jako przykład badań statystycznych

Każda mała, średnia i duża firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, powinna co jakiś czas (najlepiej regularnie) zlecać agencjom badawczym specjalizującym się w badaniach rynku przeprowadzanie takich badań. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie o tym, że badania rynku mogą stanowić solidną podstawę rozwoju. Wiążę się to z potrzebą aktualizacji danych dotyczących potrzeb klientów, oceny jakości obsługi klientów, jakości produktów, skuteczności kampanii marketingowych, czy potencjale nowych rynków.

 

Pojemny zakres tematyczny badania rynku

Obszarów tematycznych zawierających się w haśle badania rynku jest imponująco dużo. Dla uporządkowania tego, łatwiej jest zastosować jakiś podział. Podstawowy to podział na: badania rynku, badania marki, badania klienta, badania produktu. Dodatkowo, każdy z tych działów, można podzielić na mniejsze. I tak, w badaniach rynku znajdziemy takie tematy, jak: analizowanie struktury rynku, badanie konkurencji, analizowanie popytu, podaży, cen, określanie nisz na rynku, ocenianie potencjału nowych rynków. Z badaniami marki wiążą się m.in.: przywiązanie do marki, jej rozpoznawalność, ocena jej potencjału, skuteczność kampanii reklamowych, szum medialny. Badania klienta to natomiast takie zagadnienia, jak: ocena wartości klienta, lojalność klientów, potrzeby i oczekiwania konsumentów, preferencje zakupowe, jakość obsługi klienta, określanie grupy docelowej. Badania produktu to np. analizowanie jakości produktu, pozycjonowanie produktu na rynku, analizowanie zwyczajów zakupowych.

 

Sprawa wygląda mniej skomplikowanie w przypadku metod i technik badawczych, jakie dostępne są do wyboru. Warto jednak mieć na uwadze, że nie każdą z metod da się zastosować do każdego z zagadnień przed chwilą wymienionych. Metodologię należy zlecić profesjonalnie zajmującej się tym firmie i jedynie wskazać, jakie metody i jakie zagadnienia są oczekiwane do zbadania, a następnie skontrolować przygotowany przez agencję badawczą projekt badania. Trzeba zwrócić uwagę na takie aspekty, jak połączenie metod jakościowych i ilościowych, dobór próby, długość i poziom skomplikowania ankiet/scenariuszy. Od niedawna na rynku znaleźć można rozwiązania pozwalające wykonywać badania nieprofesjonalistom. Chodzi o systemy do obsługi badań, odpowiedni software badawczy. Ułatwia on znacząco realizację badania, jednak w kwestii metodologii zawsze lepiej skonsultować chociaż projekt z ekspertami z firmy badawczej.

 

Wykorzystanie wyników

Podstawą jest zebranie rzetelnych, wiarygodnych danych. Dzięki nim można rozwijać firmę w krótkim i dłuższym okresie. Można np. zmodyfikować opakowanie produktu lub skład produktu, unowocześnić strategię marketingową, poprawić jakość obsługi klientów, czy wejść na zupełnie nowy rynek. Cała strategia rozwoju przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie zyska dzięki przeprowadzeniu badań rynku.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych