Tag: badania rynku medycznego

Badania rynku medycznego wzmacniają konkurencyjność

 

Rynek medyczny i farmaceutyczny zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wedle ekspertów, do 2021 roku roczne przychody w tej dziedzinie wzrosną aż o 5-8%. Za kulisami zmian kryje się ogromna walka o konkurencyjność oraz rozpoznawalność wśród potencjalnych klientów.  Koniecznością staje się zrozumienie pacjentów oraz kreowanie dla nich innowacyjnych rozwiązań.  Pomocne w tym zakresie są badania rynku farmaceutycznego

 

Jakie znaczenie mają pharma market research?

Konsumenci mają swoje przyzwyczajenia, ulubione apteki czy leki, po które sięgają w razie nagłego zachorowania. Dobrze przeprowadzone badania dostarczają rzetelnych danych na te tematy, prezentują zarówno dane statystyczne ukazujące przekrój społeczeństwa, jak i insighty konsumenckie będące wynikiem metod jakościowych.

 

Badania dla biznesu medycznego

Rolą badań rynku medycznego jest również  analiza potencjału biznesowego na nowych rynkach, polskich, jak i zagranicznych. Takie projekty są kierowane głównie do koncernów farmaceutycznych, które wprowadzają nowy produkt, ale też do nowopowstających firm, które chcą znaleźć swoją niszę. Badania pharma market research skupiają się na segmentacji rynku, analizie konkurencji i prowadzonej przez nie komunikacji, a także na tak praktycznych aspektach, jak prezentacja produktu na sklepowej półce czy obecność w aptekach lub supermarketach. 

 

Kto zajmuje się badaniami rynku medycznego?

Najbardziej rzetelnych danych na temat całego sektora medycznego dostarczą firmy typu CRO i agencje badawcze wyspecjalizowane w branży farmaceutycznej.  Takie firmy zatrudniają profesjonalistów z takich dziedzin jak: biotechnologia, statystyka, bioinformatyka czy matematyka stosowana, marketing i socjologia. Łączą różne kompetencje, dzięki czemu pharma market research są kompleksowe, szczegółowe oraz przydatne.

 

Badania rynku medycznego i implementacja rozwiązań

Analizy, insighty oraz statystyki to tylko jeden etap. Ogromne znaczenie ma interpretacja zebranych danych, a tym samym wykorzystanie ich do wprowadzenia zmian, tworzenia lepszych produktów, kampanii reklamowych i rozwiązań dla pracowników oraz pacjentów. Na szczęście wiele organizacji CRO i agencji badawczych także tutaj przychodzi z pomocą i zajmuje się identyfikacją oraz konsultingiem, realizując projekty od fazy planowania, do wdrażania.

 

Jednorazowe czy cykliczne badania?

To bardzo ważne pytanie, na które jest jedna odpowiedź. Rynek farmaceutyczny zmienia się w ogromnym tempie, aby za nim nadążyć należy regularnie zlecać badania statystyczne i pharma market research, a także konsultować nowe rozwiązania wraz ze specjalistami CRO.

Nowoczesna medycyna a statystyka

 

Współcześnie branża medyczna czy farmaceutyczna na wielu polach swojej działalności musi opierać się na badaniach statystycznych. Tendencją jest również fakt, iż z roku na rok poszerzają się obszary w których króluje właśnie statystyka medyczna. To właśnie statystyka daje nam możliwość na odkrycie nieoczywistych zależności, znalezienie odpowiedzi na ważne pytania oraz pozwala poznawać nowe fakty. Jej wielozadaniowość oraz szybki rozwój pozwoliły naukowcom uznać ją za specyficzną i oddzielną dziedzinę nauki.

 

Analiza danych w medycynie

Nie tylko naukowcy lub lekarze prowadzący badania ale również osoby zainteresowane ich wynikami, chętnie je wykorzystują. Dlatego też coraz częściej w różnego rodzaju publikacjach naukowych można spotkać się zarówno z klasycznymi wynikami badań statystycznych, jak i tymi bardziej zaawansowanymi (data mining). Dzieje się tak, ponieważ techniki statystyczne dostarczają wiele korzyści w badaniach rynku medycznego, ale również w optymalizacji funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Są również w stanie pozytywnie wpłynąć na jakość oferowanej opieki nad osobami chorymi, w tym wydajność posiadanych zasobów.

 

Biostatystyka

Jest typową nauką pogranicza, ponieważ swój rodowód wywodzi zarówno ze statystyki oraz biologii. Najbardziej powszechnym zastosowaniem biostatystyki, to badania rynku medycznego, np. promowanie nowych leków, badania w branży farmaceutycznej, np. potrzeby i opinie pacjentów, badania na potrzeby analiz klinicznych czy biorównoważności. Tak więc, biostatystykę angażuje się w wszelkie badania, analizy czy obserwacje z zakresu medycyny, aby móc w sposób statystyczny, częściowo i opisowy, ukazać badane zjawisko.

 

CRF

Formularz CRF to dokument wykorzystywany w obserwacji klinicznej. Zapisuje się w nim wszelkie informacje wymagane w protokole badań klinicznych. Badań, które mają na celu wykazanie zarówno skuteczności jak i bezpieczeństwa stosowanych środków farmakologicznych. Dzięki temu maja one szanse zostać zarejestrowane jako produkt leczniczy, a w związku z tym dopuszczone do obrotu na rynku farmaceutycznym. Ponieważ badania są długotrwałe to wymagają stosowania rozległej dokumentacji. Usprawnieniem jest tutaj zastosowanie ich elektronicznej wersji zwanej ECRF.

 

Badanie satysfakcji pacjentów

Zmierzenie i poznanie satysfakcji pacjentów, poprzez wykorzystanie metod statystyki medycznej, z oferowanych im świadczeń zdrowotnych jest bardzo ważnym elementem zarządzania jakością w ośrodkach leczniczych. Jest on w głównej mierze uznawany za wskaźnik jakości usług realizowanych przez tę jednostkę. Wprowadzenie norm kontroli jakością w placówce medycznej, w tym badań satysfakcji pacjentów z usług, wpływa na poprawę jej konkurencyjności na rynku usług medycznych.

 

Statystyka medyczna do prac naukowych

 

Studenci oraz doktoranci przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej powinni rozważyć możliwość skorzystania z usług statystycznych dedykowanych medycynie. Wnioski z badań statystycznych stanowią doskonałe uzupełnienie części teoretycznej doktoratu.

 

Analizy prowadzone na własną rękę są jednak obarczone sporym ryzykiem błędów oraz wymagają poświęcenia bardzo dużej ilości wolnego czasu. Dlatego też decyzja o skorzystaniu z oferty firmy badawczej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

Statystyka medyczna – jakie analizy warto przeprowadzić?

W celu przygotowania opracowania na potrzeby pracy doktorskiej zazwyczaj wystarczające jest wykonanie podstawowych testów opisowych oraz porównawczych. Najczęściej wykonywane są w tym zakresie analizy korelacyjne oraz testy istotności statystycznej. Nie znaczy to jednak, że prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem pozostałych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych jest pozbawione sensu.

 

Mając na uwadze specyfikę nauk medycznych, warto rozważyć zwłaszcza możliwość zastosowania:

 1. Testów przeżywalności;
 2. Testów ewolucyjnych,
 3. Analiz koszykowych;
 4. Analiz z wykorzystaniem modeli regresji;
 5. Analiz wariancji.

 

Analizy danych: konsultacje i usługa korekty

Profesjonalne firmy badawcze, takie jak Biostat, świadczą pomoc statystyczną w zakresie analizy danych już od etapu projektowania założeń metodologicznych. Zapewniają odpowiedni dobór próby badawczej, a także metod i testów analitycznych. Poza tym oferują usługę korekty obliczeń wykonanych przez inne osoby lub podmioty, a także konsultacji dotyczących dowolnie wybranego obszaru analizy statystycznej.

 

Automatyczne obliczenia statystyk medycznych

Decydując się na wybór firmy zajmującej się statystyką do doktoratu czy pracy magisterskiej, warto dowiedzieć się wcześniej, czy dysponuje ona nowoczesną platformą analityczną, przystosowaną do prowadzenia obliczeń statystycznych w sposób całkowicie zautomatyzowany. Powinna być ona także wyposażona w moduł intuicyjnego kodowania danych oraz ich walidacji. Poza tym wysokiej jakości oprogramowanie statystyczne umożliwia sporządzanie cyklicznych kopii zapasowych (Date Backup), dzięki czemu udaje się zniwelować ryzyko utraty cennych danych.

 

Jak wybrać najlepszą firmę?

Ściśle statystyką medyczną zajmuje się jedynie kilka firm badawczych na rynku, spośród których największym doświadczeniem może się pochwalić agencja BioStat. Jest to firma specjalizująca się w wykonywaniu analiz statystycznych dla farmacji i ośrodków medycznych, która funkcjonuje już od 15 lat w branży. Co istotne, zatrudnia ona doświadczonych statystyków i analityków, którzy mieli okazję współpracować z największymi koncernami farmaceutycznymi w kraju i za granicą.

 

Podsumowanie

Nie warto zatem zajmować się prowadzeniem analiz statystycznych do doktoratu na własną rękę. Wówczas jesteśmy bowiem narażeni na spore ryzyko błędów, co na pewno nie zadowoli promotora ani recenzenta. Dlatego też zlecenie zadania wykonania obliczeń zewnętrznej firmie badawczej jest najbardziej optymalnym spośród wszystkich rozwiązań. 

Biostatystyka w pigułce

Od wielu lat statystyka znajduje szerokie zastosowanie w innych gałęziach nauki. Dostarcza im odpowiedzi na wiele pytań, pozwala udowadniać tezy, tworzyć prawdopodobne scenariusze na przyszłość czy szukać skutecznych rozwiązań. A jedną z tych gałęzi jest medycyna.

 

Statystyka w medycynie

Gdy statystyka na dobre zagościła w medycynie, zaczęto obserwować fuzję tych dwóch nauk, efektem której stało się powstanie statystyki medycznej, a z czasem biostatystyki. Dziś pod pojęciem tym rozumiemy obszar nauk o życiu i zdrowiu w kontekście statystycznym. Obejmują ona projekty naukowe na rzecz medycyny, weterynarii, pielęgniarstwa, genetyki oraz rolnictwa.

 

Obszar analiz

Analizy danych bez względu na to, w jakiej dziedzinie są przeprowadzane, opierają się na tych samych metodach. Nie sposób jednak nie zauważyć, że ze względu na dynamiczny charakter medycyny, statystyka medyczna  wymaga zastosowania niekiedy metod bardzo specyficznych. Przykładem może być singular vector decomposition, czyli metoda oparta na wyszukiwaniu korelacji wektora osobliwego. Istotą tej metody jet przesunięcie wektora w poziomie lub w pionie i wychwycenie elementów, które są zbliżone do elementów poprzednich.

 

Problemy statystyczne w badaniach medycznych

Ogólnie przyjmuje się, że problemy statystyczne w badaniach medycznych można podzielić na trzy główne typy. Pierwszy stanowią tak zwane problemy klasyfikacyjne. Ich istotą jest wyjaśnienie badanego zjawiska bądź poprawne zaklasyfikowanie. Drugi typ dotyczy przewidywania poziomu konkretnych parametrów. Trzeci natomiast koncentruje się na problemach, które podlegają weryfikacji, w tym na przewidywaniach.

 

Konkretne przykłady zastosowania

Dzięki analizom danych w  biostatystyce jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiele niezwykle ważnych pytań. Analizy te pozwalają na przykład szacować czas życia pacjentów zmagających się z konkretnymi chorobami, badać wpływ różnych czynników na występowanie chorób czy przewidywać długość gojenia się ran w sytuacji stosowania konkretnych rodzajów opatrunków.

 

Dobór metody

Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, która metoda jest najlepsza, najskuteczniejsza. Wybór metod  to zawsze kwestia indywidualna. Metoda musi odpowiadać celom badawczym i tym samym przynosić odpowiedzi na stawiane pytania. Szczególnie, gdy bada się tak ważną dla ludzkości płaszczyznę, jaką jest medycyna, a wraz z nią życie i ludzkie zdrowie. Dlatego też badania należy zawsze zlecać osobom czy firmom trudniącym się kompleksowym badaniem rynku medycznego - wówczas uzyskane wyniki będą rzeczywiście służyły ludzkości.

Jak zaplanować medyczne badania statystyczne?

Pozyskiwanie i analiza danych jest w statystyce medycznej szczególnie wymagającym zadaniem. Należy bowiem mieć na uwadze nie tylko cele badawcze i względy metodologiczne, ale również dobro pacjenta. O to, by badanie statystyczne dało jak najlepsze rezultaty, możemy zadbać już na etapie planowania.

 

Określenie celu i rodzaju badania

 

Przede wszystkim należy jasno określić cel badania. Może to być na przykład oszacowanie pewnego parametru w populacji lub weryfikacja skutków nowej metody leczenia.

Potrzebnych do analizy danych dostarczyć może eksperyment lub obserwacja. Badania eksperymentalne (np. kliniczne, laboratoryjne) pozwalają badaczowi na większą kontrolę różnych  czynników , przez co wyniki są dokładniejsze i bardziej przekonujące. Mogą jednak wymagać zaangażowania ludzi lub zwierząt, więc nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia. Przy badaniach obserwacyjnych (np. epidemiologicznych) badacz nie może w żaden sposób wpłynąć na wynik i chociaż dostarczają one mniej informacji, czasami są jedyną możliwą formą pozyskania danych.

 

Jaka ma być próba?

 

Skuteczność analizy danych medycznych w ogromnym stopniu zależy od doboru pacjentów. Prawdopodobieństwo trafienia do badania powinno być jednakowe dla każdego osobnika w populacji. Równie ważna jest liczność próby. Niestety, odpowiednie jej dobranie może wymagać kompromisu. Zbyt mała liczba pacjentów zwiększa szanse wyciągnięcia nieprawdziwych wniosków, a czasami uniemożliwia poprawne zastosowanie niektórych metod statystycznych. Gdy pacjentów jest za dużo, rosną koszty i wydłuża się czas badania. Ważny staje się też czynnik etyczny, gdyż możliwe jest np. pozbawienie pacjentów  skuteczniejszej metody leczenia.

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

 

Nie tylko liczność próby wpływa na dokładność analizy statystycznej. Pożyteczne może okazać się również  kilkukrotne powtarzanie pomiarów. Nie są one jednak wtedy niezależne, więc należy albo uwzględnić średnią, albo odpowiednio dostosować metodę statystyczną. W niektórych przypadkach warto zgrupować badanych w bloki, np. ze względu na wiek. Czasami możliwe jest zbadanie kilku czynników w jednym badaniu, co skraca czas jego trwania i obniża koszty. Wyniki mogą być bardziej wiarygodne także wtedy, gdy pacjenci i badacze nie wiedzą, czy przyjmują placebo, czy nowy środek.

 

 

Podsumowanie

 

Przeprowadzenie badania statystycznego jest skomplikowanym i złożonym procesem. W analizie danych medycznych niejednokrotnie biorą udział wyspecjalizowane firmy. Warto rozpocząć z nimi współpracę już na etapie planowania.

Badania podnoszące jakość usług medycznych

Zwracając uwagę na właściwe zarządzanie jakością należy w szczególny sposób odnieść się do  ocen odbiorców usług. Jest to ważne także w przypadku usług świadczonych na rynku medycznym. Poprzez przeprowadzone badania opinii pacjentów można zapoznać się z reakcja na prowadzone działania oraz w pozytywny sposób zaplanować kolejne kroki rozwojowe.

 

Ważne to zrozumieć sytuację

W celu przebadania dużych grup można posłużyć się rozmaitymi metodami. Mogą to być między innymi ankiety przeprowadzane telefonicznie, za pomocą Internetu, urządzeń mobilnych czy po prostu mogą to być bezpośrednie wywiady. Do innych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach opinii pacjentów można wykorzystać:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod pozwala na wydobycie informacji o innym charakterze. W badaniach zaleca się pozyskiwanie informacji zarazem o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

 

Uwaga na niebezpieczeństwa

Za pomocą fachowych narzędzi można wydobyć z opinii odbiorców usług bardzo wiele informacji. Jednak aby pozyskiwane informacje były przydatne w dalszych działaniach to należy:

 • właściwie określić cel badania;
 • dobrać reprezentatywną grupę badania;
 • właściwe skonstruować narzędzie badawcze;
 • poprawnie interpretować zebrane informacje.

 

Każda z tych czynności jest bardzo ważna i wymaga uważności. Poprawnie określony cel badania jest podstawą każdego efektywnego procesu badawczego.

 

Porozmawiajmy o całości…

Do pozyskiwanych danych nie powinno podchodzić się w sposób powierzchowny, lecz powiązać je w całość. Mając obraz całej badanej sytuacji można:

 • wskazać występujące zależności, korelacje;
 • określić obecne zmienne;
 • przyjrzeć się poszczególnym aspektom z uwzględnieniem całego kontekstu;
 • wskazać, które działania są skuteczne, a które nie.

Im posiadamy większy i szerszy horyzont sytuacji tym więcej możemy o niej powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskane informacje w badaniu opinii pacjentów koncentrowały się na różnych zagadnieniach.

 

Pacjenci znają swoje potrzeby i oczekują

Pacjenci przekazując informacje na temat swoich opinii jednocześnie wypowiadają się o swoich potrzebach i motywacjach. Rozumiejąc zachowania odbiorców usług można dostosowywać świadczone usługi do pacjentów, a tym samym zwiększać grono ich odbiorców. Badania opinii pacjentów przyczyniają się do wzrostu jakości usług na rynku medycznym, a tym samym dbają o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa.

eCRF a bezpieczeństwo procesu badawczego

Innowacyjne systemy wykorzystywane w procesach badawczych pozwalają na podnoszenie jakości przeprowadzanych projektów. Dzięki elektronicznym wersjom kart obserwacji klinicznym możliwym staje się zabezpieczanie pozyskiwanych danych, ale także eCRF pozwala na uniknięcie błędów, które wynikają z nieuważności człowieka. Elektroniczne karty eliminują takie błędy jak pominięcia pytania czy też nieczytelne zapisanie danych.

 

Badanie pod kontrolą

Wykorzystując dedykowane badaniu systemy nie tylko skraca się czas potrzebny na realizację procesu badawczego, ale także zyskuje się zdolność do szybkiej analizy pozyskiwanych danych. Przy czym eCRF wpływa na zabezpieczenie pozyskiwanych danych przed osobami niepowołanymi oraz daje szansę przechowywania dużych ilości informacji. Co więcej dzięki zastosowaniu systemu:

 • zyskuje się wyniki zaprezentowane w sposób zrozumiały;
 • można śledzić progres badania;
 • można wyłapywać dotąd niezauważone korelacje;
 • osiąga się pewność, że pozyskane wyniki są rzetelne.

 

System dla każdego badacza

Systemy takie jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej można wykorzystywać w rozmaitych typach badań, a wśród nich należy wymienić:

 • badania kliniczne;
 • badania naukowe;
 • badania obserwacyjne;
 • rejestry medyczne.

Zaproponowany system dostosowany jest do potrzeb badaczy, a tym samym uwzględnia różnorodny stopień zaawansowania technologicznego poszczególnych osób. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż system ten posiada łatwy i intuicyjny interfejs.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wśród innych ważnych cech systemu należy wymienić umożliwienie wglądu do danych w każdym momencie i w dowolnym miejscu. Dzięki temu eCRF umożliwia przeprowadzanie procesów badawczych, które będą nie tylko pozyskiwać wiarygodne informacje, ale przede wszystkim pozwolą na:

 • przeprowadzanie badań pogłębiających;
 • zachowanie stałej kontroli nad przebiegiem badania;
 • monitorowanie zachodzących zmian;
 • reagowanie na niepokojące zmienne.

Jednocześnie system ten odnosi się do kontrolowania odpowiedniego poziomu jakości badania, a jednocześnie dba o zdrowie jednostek poddawanych badaniu.

 

System nakierowany na porządek

Procesy badawcze często odnoszą się do skomplikowanych celów. Tym samym potrzebują odpowiednich narzędzi, które pozwolą na porządkowanie otrzymywanych danych, a jednocześnie wesprą ich analizę. eCRF można określić jako system, który dba o bezpieczeństwo zarówno pozyskiwanych danych, jak i poszczególnych etapów badania, co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo jednostek badanych.

Ambitne cele wymagają właściwych narzędzi

Rynek badawczy konstruuje nowe narzędzia, które mogą posłużyć do wydobywania maksymalnej ilości treści w procesach badawczych. Jednocześnie narzędzia te mają znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, możliwość śledzenia postępów badania, a nawet wyznaczanie przyszłych celów. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, system clinical trial software, można podejmować się najbardziej skomplikowanych projektów.

 

Przede wszystkim działać

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właściwe zaprojektowanie narzędzia daje szansę na przeprowadzanie pełnowartościowych procesów badawczych. Dla przykładu można przywołać system eCRF, który dzięki swojej wysokiej funkcjonalności daje szansę na:

 • przeglądanie danych w dowolnym miejscu;
 • rejestrowanie zdarzeń niepożądanych;
 • śledzenie historii zmian wpisów;
 • regulowanie dostępu użytkowników do konkretnych części systemu.

Wszystko to możliwe jest dzięki zastosowaniu rozwiązań, które uwzględniają potrzeby rynku badawczego. W szczególności realne jest to dzięki skonstruowaniu właściwego oprogramowania (system clinical trial software) dostosowanego do wymagań najbardziej wyczerpujących procesów badawczych.

 

Narzędzia wpływają na pracę człowieka

We wszystkich działaniach podejmowanych w procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej uważności, która pozwoli na:

 • wychwytywanie pojawiających się tendencji;
 • wskazywanie niepokojących zdarzeń;
 • redefiniowanie celów rozwojowych;
 • postawienie pytań pogłębiających.

Nowoczesne narzędzia w głównej mierze wpływają na jakość prowadzonych działań – w szczególności, jeśli bierze się pod uwagę pracę z pozyskiwanymi danymi oraz obserwowanie zachodzących zdarzeń.

 

Proces powinien pozwalać działać sprawniej

W kwestii zastosowania nowoczesnych oprogramowań (system clinical trial software) w procesach badawczych należy podkreślić, że oddziałują one właściwie na całość procesu badawczego. W szczególności zaś należy podkreślić szanse, które pojawiają się wraz z zastosowaniem takich rozwiązań jak eCRF, a są to:

 • możliwość szybszego przeprowadzenia procesu;
 • zadbanie o właściwe przechowywanie danych;
 • inspirowanie do przeprowadzania procesów pogłębiających;
 • wychwytywanie dotąd niezauważonych aspektów badanego zagadnienia.

 

Wesprzeć jakość działania

Dbając o jakość przebiegu badania z pewnością warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania, które wspierają kompleksowo procesy badawcze (system clinical trial software). Poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak eCRF zyskuje się szansę lepszego zrozumienia badanego zjawiska.

Miejsce statystyki medycznej w procesach badawczych

Rozwój nauki pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych procesów badawczych, które mają na celu polepszyć ogólną sytuację człowieka – jego zdrowia i odczuwanej jakości życia. W tym celu badacze często odnoszą się do statystyki, która w swoim zakresie skupia się na pozyskiwaniu, analizie danych oraz zaprezentowaniu ostatecznych wniosków. Statystyka w swoim działaniu może także odnosić się do zjawisk masowych.

 

Bez statystyki ani rusz…

Dzięki rozwojowi statystyki jako nauki, badacze zyskują innowacyjne narzędzie i metody, które pozwalają na przeprowadzanie procesów badawczych na dużych zbiorach danych. Przy czym jednocześnie ułatwiają analizę i interpretację zyskanych danych. W szczególności rozwój nauki odbija się w pozytywny sposób na skuteczności statystyki medycznej, którą stosuje się m.in. w:

 • epidemiologii;
 • badaniach usług zdrowotnych;
 • badaniach klinicznych, obserwacyjnych.

 

Uważaj na dane!

Podejmując się jednak zrealizowania procesu badawczego czerpiącego z danych medycznych należy pamiętać, iż określane są one jako „dane wrażliwe”, przez co rozumienie się, że mogą one odnosić się do stanu zdrowia, kodu genetycznego czy nałogów. Stąd przetwarzanie danych medycznych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy służy ochronie stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych czy leczenia pacjentów. Przy czym można wyróżnić dane:

 • prospektywne – odnoszą się do danych zbieranych od dnia rozpoczęcia badania, aż do dnia, który kończy proces badawczy;
 • retrospektywne – skupiają się na przeszłości i oparte są na takich dokumentach jak historia choroby pacjenta.

 

Za co odpowiada statystyka?

Korzystanie w procesach badawczych w dziedzinie medycyny ze statystyki ma umożliwić:

 • wyciągnięcie jak największej ilości informacji ze zgromadzonych danych w odniesieniu do postawionego celu;
 • opisanie występujących tendencji i wskazanie powiązań oraz korelacji występujących pomiędzy poszczególnymi zmiennymi.

Jednak decydując się na wykorzystanie statystyki w procesie należy pamiętać, że zbiera ona informacje tylko na ten temat, którym objęte jest podejmowane działanie badawcze, a tym samym pominięte zostaną wszystkie te dane, które nie mają znaczenia z punktu widzenia statystyki.

 

Statystyka, która spotkała się z medycyną

Łącząc statystykę z medycyną zyskuje się specyficzne narzędzie, które dzięki wykorzystaniu metod statystycznych może przyczynić się do usprawnienia działań w takich dziedzinach jak: biologia, fizjologia, a także medycyna. Każde badanie, w którym statystyka medyczna została wykorzystana do pozyskania informacji, cieszy się wysoką wiarygodnością oraz efektywnością, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie tych istniejących.

2019 rokiem zmian w medycynie

Zmieniający się świat

Dzisiejszy świat kręci się pod znakiem postępu sieciowego. Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez jakiejś wersji urządzenia mobilnego, dostępu do Internetu czy mediów społecznościowych. Zresztą wiele świadczonych nam usług również korzysta z możliwości sieci i aplikacji, nic zatem dziwnego, że zaczynamy powoli wymagać, by wszystkie aspekty naszego życia w jakiś sposób zostały uwzględnione w drodze cyfryzacji. W wielu miejscach to jeszcze bardzo daleka przyszłość, ale wszystkie najprostsze sprawy, takie jak kupowanie biletów czy rezerwacja miejsc w hotelu, okazują się być znacznie prostsze odkąd zostały usieciowione. Podobnie jest z medycyną: wiele gabinetów już korzysta z różnorodnych rozwiązań i systemów wspomagających pracę na różne sposoby. Dążąc do poprawy jakości świadczonych usług w branży medycznej, w 2019 ma wejść do powszechnego użytku Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Na co mogą liczyć placówki i czego powinny szukać na rynku programów?

 

Wsparcie w procesie cyfryzacji

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej stanowi szansę na rozwój branży medycznej, ale także pewne wyzwanie dla placówek, które same będą musiały zdecydować o wyborze najlepszego dostawcy usług. Dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla mniejszych i rozpoczynających działalność gabinetów stanowi program Medfile w wersji Free. Łączy on wymogi dotyczące EDM z zaspokajaniem potrzeb lekarzy i pozostałych pracowników placówek medycznych. Program ten pozwala na bezproblemową i szybką rejestrację pacjentów przez Internet, a także daje dostęp do szeregu użytecznych narzędzi organizacyjnych. Tworzenie z jego pomocą kartotek jest niezwykle łatwe, a dzięki intuicyjnemu systemowi przeszukiwania znajdziemy odpowiednie dokumenty w ciągu kilku sekund. Komputerowe oprogramowanie do obsługi gabinetów oznacza dla placówek medycznych oszczędność czasu, przestrzeni oraz, co za tym idzie, zmniejszenie kosztów.

 

Wielofunkcyjność

Medfile już w wersji darmowej pozwala nam cieszyć się pełnią niezbędnych funkcji. Gwarantuje dostęp do wersji na urządzenia mobilne, a także spersonalizowaną stronę internetową gabinetu. Jest to doskonały sposób na wdrożenie się w epokę cyfrową dla tych placówek, które do tej pory nie miały większego kontaktu z elektroniczną dokumentacją medyczną. W razie potrzeby możemy go również rozszerzać, w zależności od naszych potrzeb i możliwości. Nawet wersja free daje nam możliwość wykupienia pakietu przypominających smsów do pacjentów, co znacząco usprawni pracę w placówce oraz kontakt z klientami. Mamy również możliwość sprawdzenia wersji płatnej programu przez 14 dni za darmo. Otwierają się wówczas przed nami większe możliwości edycji poszczególnych funkcji programów, a także opcje wystawiania e-zwolnień i e-recept. Kiedy już gabinet zacznie się rozwijać, wówczas możemy pomyśleć o przejściu na wersję Medfile Plus, która oznacza całkowity brak barier i limitów.

 

Rozwój +

Jednak program to nie wszystko, najważniejsza jest ścisła współpraca z klientem: wersja plus zawsze zapewni nam najszybszy dostęp do nowych rozwiązań i rozszerzeń. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, warto pamiętać, że jest to bardzo dobrze przygotowana próba wsparcia pracowników medycznych. Projektanci uwzględnili przede wszystkim to, jak bardzo zależy nam na jak najprostszej i intuicyjnej obsłudze, tak by program mógł spełnić potrzeby różnych grup wiekowych. Medfile powstał w oparciu o szereg badań społecznych, dzięki czemu nie musimy martwić się naszymi umiejętnościami posługiwania się sprzętem komputerowym. Pozostaje nam jedynie skupić się na tym, co najważniejsze: na zdrowiu pacjentów.

Niekomercyjne Badania Kliniczne – optymalizacja kosztów leczenia pacjentów

Niekomercyjne Badania Kliniczne pozwalają na postęp medycyny, w kierunku optymalizacji kosztów leczenia pacjentów. Dzięki wdrażanym metodom poszukiwania czynników ryzyka wystąpienia konkretnych schorzeń, Niekomercyjne Badania Kliniczne wspomagają proces planowania wydatków na służbę zdrowia w Polsce.

 

Ścieżki rozwoju Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Jedną z głównych ścieżek rozwoju Niekomercyjnych Badań Klinicznych (NBK) jest intensyfikacja działań badawczych i wzrost poziomu leczenia w Polsce, w takich specjalizacjach, jak: transplantologia, neurologia, chirurgia, kardiologia czy onkologia.

 

Wspomniane we wstępie poszukiwanie czynników ryzyka odpowiedzialnych za powstawanie ognisk chorobowych w danych środowiskach, regionach, u konkretnych jednostek wiąże się z drugą ścieżką, rozwoju jaką niosą ze sobą Niekomercyjne Badania Kliniczne. Odnalezienie ww. czynników umożliwia zainicjowanie działań zapobiegawczych i profilaktycznych przeciw powstawaniu nowych zachorowań, przez co wydatki na leczenie społeczeństwa zostają zoptymalizowane.

 

Kolejna ścieżka rozwoju Niekomercyjnych Badań Klinicznych to ekspansja w kierunku szczegółowej wiedzy w rzadkich specjalizacjach medycznych oraz wzrost zainteresowania polską medycyną tymi dziedzinami. Wiedza pozwala odkrywać nowe możliwości pod kątem terapii pacjentów w zakresie chorób rzadkich oraz coraz częściej dotykających nasze społeczeństwo chorób cywilizacyjnych.

 

Wyniki prowadzonych NBK wspomagają także wprowadzanie na rynek nowych produktów służących leczeniu pacjentów, jak również wspomagających terapię na rynku medycznym.

 

Podejmij współpracę w ramach rozwoju Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Podjęcie działań nad Niekomercyjnymi Badaniami Klinicznymi wiąże się z rozpoczęciem badań w formie elektronicznej. Przygotowanie badań w takiej postaci wymaga:

 • opracowania protokołów z badań,
 • przygotowania planu analizy statystycznej,
 • sporządzenia kwestionariuszy i materiałów przeznaczonych dla pacjentów i lekarzy,
 • formularzy obserwacji badanych.

 

Odpowiedni partner z którym można przeprowadzić Badania Kliniczne wspomoże także proces negocjacji oraz kontraktowania pomiędzy badaczami, a ośrodkami naukowymi. Proces zgłaszania projektów do Komisji Bioetycznych nie będzie problemem w przypadku wyboru odpowiedniego partnera badań, a także wygodnego systemu umożliwiającego elektroniczne przeprowadzenie Niekomercyjnych Badań Klinicznych, takich jak eCRF.biz™ autorstwa ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Podnieś rangę swojej placówki i przyczyń się do rozwoju specjalizacji medycznych w Polsce

Dzięki współpracy z BioStat® i wysoko zaawansowanym systemom masz możliwość przyczynienia się do wzrostu jakości leczenia w polskiej medycynie. Optymalizacja kosztów leczenia zaś pozwoli na przełożenie środków na rozwój poszczególnych, nowoczesnych metod terapii i rozwój dziedzin medycyny, na które aktualnie panuje zapotrzebowanie. 

 

Na czym polega praca firm CRO?

Organizacje CRO, czyli Contract Research Organization, specjalizują się w organizacji i nadzorowaniu badań klinicznych, zazwyczaj na zlecenie firm farmaceutycznych. Na czym skupiają się działania takich firm oraz jaka jest ich rola?

 

Czym jest organizacja CRO?

 

Organizacje określane mianem CRO to wyspecjalizowane podmioty, które zajmują się przeprowadzaniem badań na rzecz koncernów farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz centrów badawczych. Ich rola jest kluczowa, bowiem przejmują na siebie wiele zadań, które nie mogą być zrealizowane przez sponsora. CRO dodatkowo gwarantują jakość badania, głównie dzięki wiedzy ekspertów zatrudnianych przed takie firmy.

 

Jacy eksperci zasilają szeregi dobrej organizacji CRO?

 

Organizacje CRO to wysoce wyspecjalizowane podmioty, które by móc zapewnić najwyższą jakość badań, muszą zatrudniać specjalistów w różnych dziedzinach. Jest ich wielu, od project managerów, przez managerów jakości i danych, aż po statystyków oraz ekspertów zajmujących się programowaniem narzędzi do cyfrowego gromadzenia danych takich jak eCRF.biz.plTM.

 

To ostatnie zostało stworzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które również ma status jednostki CRO i zajmuje się badaniami klinicznymi, obserwacyjnymi, medycznymi oraz naukowymi, w zgodzie z wytycznymi FDA.

 

Jakie zadania przejmuje na siebie organizacja CRO?

 

Przy realizacji badań, organizacje CRO przejmują na siebie szereg zadań i to na każdym etapie projektu. Pomoc ta obejmuje m.in.:

 

 • dbanie o merytorykę badań, w tym o przygotowanie dokumentacji,
 • negocjowanie oraz kontraktowanie badaczy, a także dokonywanie rozliczeń finansowo-księgowych,
 • przygotowanie eCRF, czyli elektronicznego kwestionariusza,
 • zarządzanie projektem, w tym szkolenie badaczy oraz monitorowanie badania,
 • dokonywanie działań z zakresu statystyki medycznej,
 • zamykanie badania, w tym pomoc w opracowaniu raportu oraz publikację wyników.

 

Na każdym etapie kluczowe znaczenie ma też bezpieczeństwo gromadzonych cyfrowo danych, o które jednostka CRO także musi się troszczyć.

 

Co jest ważne przy wyborze organizacji CRO?

 

Wybór organizacji CRO to nie lada wyzwanie, bowiem to ona w dużej mierze wpłynie na jakość badania oraz to, jak zostanie ono przeprowadzone. Dobrym miernikiem jakości jest baza jednostek, z którymi współpracowała jednostka CRO. Są to rekomendacje na które warto zwrócić uwagę, wskazują one bowiem, jakie firma ma doświadczenie oraz czy podmioty wcześniej korzystające z jej usług były zadowolone ze współpracy.

 

Takie szerokie portfolio ma Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które współpracowało z największymi koncernami farmaceutycznymi, a także dużymi ośrodkami badawczymi i firmami branży kosmetycznej z Polski i ze świata.

 

Jak widać obecność organizacji CRO na rynku jest kluczowa, aby badania były przeprowadzone w zgodzie z metodologią, a także sprawnie i z dbałością o detale. W takich firmach dba o to zespół ekspertów, których zadaniem jest nadzorowanie przebiegu badań i dbanie o metodologię ich przeprowadzania.

Badanie kliniczne w świecie cyfrowym

Wypuszczenie na rynek każdego leku musi być poprzedzone badaniem klinicznym, które ma sprawdzić nie tylko skuteczność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo preparatu. Cały proces trwa zazwyczaj kilka lat, przy czym współcześnie można znacznie go usprawnić dzięki nowoczesnej, cyfrowej technologii gromadzenia danych. Co w praktyce oznacza to dla zespołów przeprowadzających badanie kliniczne?

 

Od badaczy dla badaczy

 

Jak całkowicie wyeliminować papierowe kwestionariusze niezbędne dotąd przy przeprowadzaniu jakiegokolwiek badania klinicznego? Przenieść je do programu online takiego jak system eCRF.biz.plTM. Został on opracowany przez specjalistów w tym zakresie, dlatego gwarantuje badaczom szereg udogodnień, w tym szybsze pozyskiwanie wyników badania klinicznego, a tym samym również ich sprawniejszą analizę.

 

Pozwala on również na ciągły dostęp do wprowadzanych danych, co umożliwia szybsze reagowanie na jakiekolwiek zmiany.

 

Ciągła kontrola nad przebiegiem badania klinicznego

 

Kolejnym atutem badania klinicznego przeniesionego do świata cyfrowego jest fakt, że istnieje możliwość stałego monitorowania jego przebiegu. Osoby zarządzające na bieżąco otrzymują więc powiadomienia oraz notyfikacje, np. jeśli dojdzie do zdarzeń niepożądanych.

 

Lista funkcji obejmuje też tzw. Data Query, czyli mechanizm, dzięki któremu można generować zapytania do wpisów i to do wszystkich stron badania klinicznego. Dodatkowo równocześnie następuje zerwanie pieczęci, dzięki czemu badacz może szybko odpowiedzieć na zapytanie, zaś osoba je składająca wie, że odpowiedź została udzielona. Znacznie przyspiesza to proces komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w badanie kliniczne, co było utrudnione przy tych przeprowadzanych w sposób tradycyjny.

 

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

 

W przypadku przeniesienia badania klinicznego do świata cyfrowego nie trzeba też obawiać się o jego bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie – cyfrowa realizacja gwarantuje ochronę danych i to na wielu różnych poziomach. Do takich zabezpieczeń należy m.in. codzienne tworzenie kopii zapasowych na serwerach wewnętrznych, dostęp dzięki połączeniom szyfrowanym, rejestrację osób mających dostęp do badania klinicznego oraz stałe monitorowanie i aktualizowanie oprogramowania.

 

Dzięki temu zespoły badawcze decydujące się na korzystanie z eCRF.biz.plTM mogą być absolutnie pewne, że generowane dane są całkowicie bezpieczne i to również po zakończeniu przeprowadzania badania klinicznego.

 

Jak widać przeprowadzanie badania klinicznego w świecie cyfrowym to szereg praktycznych zalet, dzięki czemu coraz więcej zespołów korzysta z takich rozwiązań. Dla osób pracujących nad takim projektem to przede wszystkim ogromna wygoda, oczywiście jeśli korzystają z tak intuicyjnie działających platform jak eCRF.biz.plTM, która wiedzie prym wśród polskich systemów przeznaczonych do tego typu projektów. Korzystają z niego jednak nie tylko firmy Polskie, ale również globalne koncerny farmaceutyczne.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych