Tag: statystyka w pracach naukowych

Statystyka medyczna do prac naukowych

 

Studenci oraz doktoranci przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej powinni rozważyć możliwość skorzystania z usług statystycznych dedykowanych medycynie. Wnioski z badań statystycznych stanowią doskonałe uzupełnienie części teoretycznej doktoratu.

 

Analizy prowadzone na własną rękę są jednak obarczone sporym ryzykiem błędów oraz wymagają poświęcenia bardzo dużej ilości wolnego czasu. Dlatego też decyzja o skorzystaniu z oferty firmy badawczej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

Statystyka medyczna – jakie analizy warto przeprowadzić?

W celu przygotowania opracowania na potrzeby pracy doktorskiej zazwyczaj wystarczające jest wykonanie podstawowych testów opisowych oraz porównawczych. Najczęściej wykonywane są w tym zakresie analizy korelacyjne oraz testy istotności statystycznej. Nie znaczy to jednak, że prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem pozostałych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych jest pozbawione sensu.

 

Mając na uwadze specyfikę nauk medycznych, warto rozważyć zwłaszcza możliwość zastosowania:

 1. Testów przeżywalności;
 2. Testów ewolucyjnych,
 3. Analiz koszykowych;
 4. Analiz z wykorzystaniem modeli regresji;
 5. Analiz wariancji.

 

Analizy danych: konsultacje i usługa korekty

Profesjonalne firmy badawcze, takie jak Biostat, świadczą pomoc statystyczną w zakresie analizy danych już od etapu projektowania założeń metodologicznych. Zapewniają odpowiedni dobór próby badawczej, a także metod i testów analitycznych. Poza tym oferują usługę korekty obliczeń wykonanych przez inne osoby lub podmioty, a także konsultacji dotyczących dowolnie wybranego obszaru analizy statystycznej.

 

Automatyczne obliczenia statystyk medycznych

Decydując się na wybór firmy zajmującej się statystyką do doktoratu czy pracy magisterskiej, warto dowiedzieć się wcześniej, czy dysponuje ona nowoczesną platformą analityczną, przystosowaną do prowadzenia obliczeń statystycznych w sposób całkowicie zautomatyzowany. Powinna być ona także wyposażona w moduł intuicyjnego kodowania danych oraz ich walidacji. Poza tym wysokiej jakości oprogramowanie statystyczne umożliwia sporządzanie cyklicznych kopii zapasowych (Date Backup), dzięki czemu udaje się zniwelować ryzyko utraty cennych danych.

 

Jak wybrać najlepszą firmę?

Ściśle statystyką medyczną zajmuje się jedynie kilka firm badawczych na rynku, spośród których największym doświadczeniem może się pochwalić agencja BioStat. Jest to firma specjalizująca się w wykonywaniu analiz statystycznych dla farmacji i ośrodków medycznych, która funkcjonuje już od 15 lat w branży. Co istotne, zatrudnia ona doświadczonych statystyków i analityków, którzy mieli okazję współpracować z największymi koncernami farmaceutycznymi w kraju i za granicą.

 

Podsumowanie

Nie warto zatem zajmować się prowadzeniem analiz statystycznych do doktoratu na własną rękę. Wówczas jesteśmy bowiem narażeni na spore ryzyko błędów, co na pewno nie zadowoli promotora ani recenzenta. Dlatego też zlecenie zadania wykonania obliczeń zewnętrznej firmie badawczej jest najbardziej optymalnym spośród wszystkich rozwiązań. 

Prawidłowa statystyka do habilitacji

Zdobywanie habilitacji za niedługo może się okazać zupełnie niepotrzebne, ponieważ ten stopień naukowy miał być już wielokrotnie znoszony. Mimo to, cały czas istnieje obowiązek jego uzyskiwania na drodze awansu zawodowego, przez co trzeba się zdobyć na ten wysiłek i ukończyć habilitację w danym kierunku. Często obejmuje ona wyjście daleko poza swoją normalną dziedzinę wiedzy.


Nastawienie na matematykę   


Współczesny świat naukowy bardzo mocno stawia na narzędzia matematyczne. Od czasu, kiedy matematyka na dobre zadomowiła się nawet w filozofii, co miało miejsce trochę ponad sto lat temu, stała się ona narzędziem wymaganym przy niemalże wszystkich naukowych rozprawach.

Człowiek wykształcony nie może się takiemu stanowi rzeczy dziwić, ponieważ matematyka, w tym przede wszystkim statystyka, pozwala nam na zdobywanie wiedzy, która w przeciwnym razie nie byłaby dla nas dostępna. Mowa tutaj o takich kwestiach, jak na przykład:

 • kwantyfikowanie zjawisk miękkich, trudnych do określenia, zwłaszcza w naukach społecznych;
 • umożliwianie dokonywania porównań pomiędzy dwiema populacjami;
 • sprawdzanie losowości próby badawczej;
 • znajdowanie zależności ukrytych dzięki procedurze data mining;
 • oczyszczanie danych pierwotnych z zaburzeń wywołanych czynnikami zewnętrznymi (tzw. kontrolowanie danych ze względu na czynnik X).

Powyższa lista to tylko kilka prostych przykładów tego, jak bardzo pomocna może być statystyka do habilitacji. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie do tej pory niedostępnych informacji, jak również błędnego odczytania danych, które w jakiś sposób są zafałszowane przez najróżniejsze czynniki.


Wsparcie techniczne


Wykorzystanie statystyki dla habilitacji to także zadanie czysto techniczne, czyli polegające nie tyle na wyciąganiu konkretnych wniosków z posiadanych danych, ale na ich odpowiedniej obróbce, czyli prowadzenie konkretnych badań pierwotnych i analiz wtórnych.
Wsparcie z zakresu statystyki dla habilitacji może polegać na:

 • przygotowywaniu badań (np. tworzenie ankiet);
 • digitalizacji wyników badań;
 • prowadzeniu realnych obliczeń statystycznych;
 • tworzeniu baz danych;
 • prezentacji uzyskanych danych.

W ramach wszystkich tych kwestii kandydat do habilitacji może liczyć na wykonanie dla niego konkretnych usług, jak również na wsparcie obejmujące przede wszystkim konsultacje jego metodologii czy sprawdzenie wyników. Ważnym aspektem wsparcia dla naukowców są również kursy prawidłowego korzystania z najpopularniejszych narzędzi statystycznych, takich jak SPSS czy Statistica.

Statystyka sposobem na sukces - statystyka w pracach naukowych

Można powiedzieć, że obliczenia statystyczne stanowią podstawę wszelkich prac z zakresu różnorakich dziedzin nauki. Dlatego też statystyka do prac naukowych powinna być realizowana z dużą uważnością, gdyż to ona pozwala na zrozumiałe przedstawienie zjawiska oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków. Stąd też o statystyce można mówić jako o tej, która stanowi punkt wyjściowy dla przeprowadzanych działań naukowych.

 

Statystyka pomaga widzieć świat

Zrealizowane projekty naukowe mogą mieć znaczenie dla podejmowania trafnych decyzji z uwzględnieniem różnorakich działań. Na przykład przeprowadzając proces badawczy nakierowany na zadowolenie konsumentów można dowiedzieć się czego ta grupa potrzebuje, a następnie dostarczyć im to. Jest to możliwe między innymi dzięki przeprowadzeniu obliczeń wskazujących zachodzące korelacje. Stąd też warto zaznaczyć, że statystyka:

 • może być opisowa, więc opierająca się na metodach gromadzenia, opracowywania oraz prezentacji z uwzględnieniem sumarycznego opisu;
 • może dotyczyć wnioskowania statystycznego – to metody wnioskowania dotyczące całej populacji, ale przy uwzględnieniu w badaniu tylko konkretnej próby.

 

Badanie, które powie jak jest

Realizacja obliczeń statystycznych opiera się na pozyskiwaniu informacji potrzebnych z punktu widzenia realizowanego badania. Poprzez przeprowadzanie procesu można wykryć pewne treści lub je potwierdzić. Stąd też badania statystyczne traktujemy jako te, które pozwalają na wydobycie wiedzy o badanej społeczności.

 

Przebieg badania ma znaczenie

Biorąc pod uwagę przebieg badania statystycznego należy odnieść się do takich jego etapów jak:

 • przygotowanie konkretnego badania;
 • przeprowadzenie obserwacji statystycznej;
 • opracowanie oraz prezentacja zebranego materiału;
 • analiza statystyczna.

Realizując proces badawczy warto uwzględniać konkretny plan, który pozwoli na uzyskanie rzetelnych informacji. To natomiast przełoży się na wysoką jakość przeprowadzanego badania.

 

Liczby nakierowane na działanie

Starając się zrozumieć zachodzące zdarzenia warto odnieść się do procesów badawczych, które nakierowane są na pozyskiwanie i analizowanie informacji. Tym samym statystyka do prac naukowych może okazać się czymś więcej niż tylko teorią. Pozyskane informacje można wykorzystać w konkretnych działaniach, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie – czy to przez wprowadzenie odpowiednich zmian czy podjęcie trafnych decyzji.

 

 

Na co zwrócić uwagę w badaniach naukowych?

Troszcząc się o jakość przeprowadzanych badań, należy we właściwy sposób zrealizować obliczenia statystyczne, które pozwolą na poprawne zinterpretowanie badanych zjawiska i skonstruowanie wniosków. Tym samym wykonując obliczenia do doktoratu i innych prac naukowych, warto zwrócić uwagę na możliwość pozyskiwania ze zgromadzonych danych maksymalnej ilości informacji. Oznacza to, że dobrze zrealizowany proces badawczy to ten, który pozwala na dogłębne zrozumienie badanego zagadnienia.

 

Poprawność przekłada się na efekt końcowy

Podejmując się jednak obliczeń statystycznych warto pamiętać, że będą one odnosić się do tego zakresu, który został wskazany przed rozpoczęciem zbierania danych. Warto także pamiętać przeprowadzając obliczenia do prac naukowych, że profesjonalny proces powinien skupiać się przede wszystkim na planie badania i na poprawności takich jego elementów jak:

 • projektowanie badania z uwzględnieniem wybrania odpowiedniej metodologii i narzędzi, zdefiniowania hipotez badawczych;
 • zrealizowanie analizy statystycznej;
 • opracowanie końcowego raportu, który jest czytelny.

 

Metody to nie wszystko…

Realizując procesy badawcze do prac naukowych, warto odnieść się do takich metod analizy statystycznej jak m.in.:

 • analiza regresji;
 • testy istotności;
 • analizy czynnikowe;
 • analizy przeżywalności.

Dzięki wykorzystaniu fachowych metod, można pozyskać informacje, które z punktu widzenia realizowanego procesu badawczego są najważniejsze. Jednocześnie warto zaznaczyć, że podejmując działania w sprawie poprawy jakości obliczeń do doktoratu, warto korzystać z pomocy innych osób, które będą w stanie spojrzeć na badane zagadnienia świeżym okiem.

 

Jakie powinny być pozyskane dane?

Realizowanie procesów naukowych opartych na wieloetapowych działaniach wymaga od badacza zachowania szczególnej uważności, która pozwoli mu na wydobywanie informacji z pozyskiwanych danych, które będą odznaczać się:

 • użytecznością – informacje będzie można zastosować w praktyce;
 • możliwością ich wykorzystania w kolejnych badaniach;
 • skonkretyzowaniem informacji  w odpowiedzi na temat badania.

Wyniki przeprowadzanych badań powinny przede wszystkim cieszyć się wiarygodnością. Tylko wtedy będzie można powiedzieć o zrealizowany procesie, iż jest on skuteczny i spełnia swoje zadania. Podejmując się trudu badawczego należy być gotowym tak na wyniki zgodne ze swoimi przewidywaniami, jak i na wyniki całkiem odmienne.

Analiza Statystyczna - doktorat

Statystyk | Analiza danych
Doktorat i prace naukowe. BioStat.


Analiza statystyczna


Jeśli planujesz lub już pracujesz nad swoją pracą doktorską, propozycją lub jakimkolwiek zadaniem badawczym, istnieje duża szansa, że pojawił się termin "analiza statystyczna". Spotkania z tym często zastraszającym terminem nie są nieuzasadnione, ponieważ statystyki stanowią jeden z elementów niezbędnych do zakończenia projektu badawczego. W każdej inicjatywie badawczej napotkasz dane, a statystyka daje Ci siłę do wyciągnięcia znaczących wniosków z tych danych. Analiza statystyczna, jeśli jest wykonywana prawidłowo, może pomóc w zbieraniu, kategoryzacji, podsumowaniu, prezentacji i interpretacji danych w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników, pozwalając Ci pewnie zakończyć badania.  Jesteśmy ekspertami w zakresie narzędzi do analizy danych, takich jak ANOVA, korelacja, regresja, testy ważności i wiarygodności, SEM, wieloczynnikowa praca magisterska itp.


Co Państwu oferuje?


Wiarygodna analiza statystyczna rozpoczyna się od zebranych danych, dlatego też zapewniamy wsparcie od obliczenia wielkości próby do interpretacji wyników. Pomagamy analizować zebrane dane, przedstawiamy wyniki w atrakcyjnym formacie z wykorzystaniem tabel i liczb oraz pomagamy zrozumieć, jak interpretować wyniki.
Stosujemy się do dwukierunkowego procesu uczenia się, w którym nie tylko rozumiesz narzędzia, które zostały użyte do analizy, ale także rozumowanie ich wyboru. Wierzymy, że analiza danych jest czymś więcej niż tylko środkiem do ukończenia studiów doktoranckich, jest to ważne doświadczenie edukacyjne, które daje możliwość zostania ekspertem w dziedzinie statystyki.
Dlaczego warto wybrać nasze usługi?
- Gwarantowana wysoka jakość wyników, 15 lat doświadczenia

- 12 miesięcy GWARANCJI
- Terminowe dostarczanie wyników i interpretacja
- Tylko analizy wewnętrzne, zapewniające bezpieczeństwo danych
- Zapewniona oryginalność produktu końcowego
Z jakich testów statystycznych i narzędzi korzysta,my.
Nasi wyszkoleni statystycy biegle posługują się niezliczoną ilością narzędzi statystycznych, aby zaoferować Państwu najlepszą możliwą interpretację wyników. Oto tylko kilka opcji, które oferujemy:
Statystyki opisowe T-Tests
Mann-Whitney U Test
Analizy korelacji
Analizy regresji (liniowe i wielokrotne)
Testowanie niezawodności (Alfa Cronbacha, Połowa podziału Guttmana)
Dane Normalność

Analiza czynnika poszukiwawczego (EFA) Analiza czynnika potwierdzającego (CFA)
Analiza dyskryminacyjna Konwergencja Ważność
Analiza głównych elementów składowych (PCA) Modelowanie równań strukturalnych (SEM)
Analiza ścieżki Analiza tematyczna
Tabele krzyżowe I wiele, dużo więcej....


Szukasz pomocy z konkretnym narzędziem statystycznym i nie możesz go znaleźć w powyższej tabeli? Skontaktuj się z nami i daj nam znać czego szukasz. Jesteśmy po to, aby pomóc.
Z jakiego oprogramowania korzystamy?
Nasi statystycy są szkoleni w MS Excel, SPSS, R.
Masz pytania lub potrzebujesz wyjaśnień? Aby uzyskać dalszą pomoc, prosimy o kontakt z nami:

www.biostat.com.pl

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych