Tag: statystyka w pracach naukowych

Statystyka sposobem na sukces - statystyka w pracach naukowych

Można powiedzieć, że obliczenia statystyczne stanowią podstawę wszelkich prac z zakresu różnorakich dziedzin nauki. Dlatego też statystyka do prac naukowych powinna być realizowana z dużą uważnością, gdyż to ona pozwala na zrozumiałe przedstawienie zjawiska oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków. Stąd też o statystyce można mówić jako o tej, która stanowi punkt wyjściowy dla przeprowadzanych działań naukowych.

 

Statystyka pomaga widzieć świat

Zrealizowane projekty naukowe mogą mieć znaczenie dla podejmowania trafnych decyzji z uwzględnieniem różnorakich działań. Na przykład przeprowadzając proces badawczy nakierowany na zadowolenie konsumentów można dowiedzieć się czego ta grupa potrzebuje, a następnie dostarczyć im to. Jest to możliwe między innymi dzięki przeprowadzeniu obliczeń wskazujących zachodzące korelacje. Stąd też warto zaznaczyć, że statystyka:

 • może być opisowa, więc opierająca się na metodach gromadzenia, opracowywania oraz prezentacji z uwzględnieniem sumarycznego opisu;
 • może dotyczyć wnioskowania statystycznego – to metody wnioskowania dotyczące całej populacji, ale przy uwzględnieniu w badaniu tylko konkretnej próby.

 

Badanie, które powie jak jest

Realizacja obliczeń statystycznych opiera się na pozyskiwaniu informacji potrzebnych z punktu widzenia realizowanego badania. Poprzez przeprowadzanie procesu można wykryć pewne treści lub je potwierdzić. Stąd też badania statystyczne traktujemy jako te, które pozwalają na wydobycie wiedzy o badanej społeczności.

 

Przebieg badania ma znaczenie

Biorąc pod uwagę przebieg badania statystycznego należy odnieść się do takich jego etapów jak:

 • przygotowanie konkretnego badania;
 • przeprowadzenie obserwacji statystycznej;
 • opracowanie oraz prezentacja zebranego materiału;
 • analiza statystyczna.

Realizując proces badawczy warto uwzględniać konkretny plan, który pozwoli na uzyskanie rzetelnych informacji. To natomiast przełoży się na wysoką jakość przeprowadzanego badania.

 

Liczby nakierowane na działanie

Starając się zrozumieć zachodzące zdarzenia warto odnieść się do procesów badawczych, które nakierowane są na pozyskiwanie i analizowanie informacji. Tym samym statystyka do prac naukowych może okazać się czymś więcej niż tylko teorią. Pozyskane informacje można wykorzystać w konkretnych działaniach, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie – czy to przez wprowadzenie odpowiednich zmian czy podjęcie trafnych decyzji.

 

 

Na co zwrócić uwagę w badaniach naukowych?

Troszcząc się o jakość przeprowadzanych badań, należy we właściwy sposób zrealizować obliczenia statystyczne, które pozwolą na poprawne zinterpretowanie badanych zjawiska i skonstruowanie wniosków. Tym samym wykonując obliczenia do doktoratu i innych prac naukowych, warto zwrócić uwagę na możliwość pozyskiwania ze zgromadzonych danych maksymalnej ilości informacji. Oznacza to, że dobrze zrealizowany proces badawczy to ten, który pozwala na dogłębne zrozumienie badanego zagadnienia.

 

Poprawność przekłada się na efekt końcowy

Podejmując się jednak obliczeń statystycznych warto pamiętać, że będą one odnosić się do tego zakresu, który został wskazany przed rozpoczęciem zbierania danych. Warto także pamiętać przeprowadzając obliczenia do prac naukowych, że profesjonalny proces powinien skupiać się przede wszystkim na planie badania i na poprawności takich jego elementów jak:

 • projektowanie badania z uwzględnieniem wybrania odpowiedniej metodologii i narzędzi, zdefiniowania hipotez badawczych;
 • zrealizowanie analizy statystycznej;
 • opracowanie końcowego raportu, który jest czytelny.

 

Metody to nie wszystko…

Realizując procesy badawcze do prac naukowych, warto odnieść się do takich metod analizy statystycznej jak m.in.:

 • analiza regresji;
 • testy istotności;
 • analizy czynnikowe;
 • analizy przeżywalności.

Dzięki wykorzystaniu fachowych metod, można pozyskać informacje, które z punktu widzenia realizowanego procesu badawczego są najważniejsze. Jednocześnie warto zaznaczyć, że podejmując działania w sprawie poprawy jakości obliczeń do doktoratu, warto korzystać z pomocy innych osób, które będą w stanie spojrzeć na badane zagadnienia świeżym okiem.

 

Jakie powinny być pozyskane dane?

Realizowanie procesów naukowych opartych na wieloetapowych działaniach wymaga od badacza zachowania szczególnej uważności, która pozwoli mu na wydobywanie informacji z pozyskiwanych danych, które będą odznaczać się:

 • użytecznością – informacje będzie można zastosować w praktyce;
 • możliwością ich wykorzystania w kolejnych badaniach;
 • skonkretyzowaniem informacji  w odpowiedzi na temat badania.

Wyniki przeprowadzanych badań powinny przede wszystkim cieszyć się wiarygodnością. Tylko wtedy będzie można powiedzieć o zrealizowany procesie, iż jest on skuteczny i spełnia swoje zadania. Podejmując się trudu badawczego należy być gotowym tak na wyniki zgodne ze swoimi przewidywaniami, jak i na wyniki całkiem odmienne.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych