Tag: ecrf

eCRF a bezpieczeństwo procesu badawczego

Innowacyjne systemy wykorzystywane w procesach badawczych pozwalają na podnoszenie jakości przeprowadzanych projektów. Dzięki elektronicznym wersjom kart obserwacji klinicznym możliwym staje się zabezpieczanie pozyskiwanych danych, ale także eCRF pozwala na uniknięcie błędów, które wynikają z nieuważności człowieka. Elektroniczne karty eliminują takie błędy jak pominięcia pytania czy też nieczytelne zapisanie danych.

 

Badanie pod kontrolą

Wykorzystując dedykowane badaniu systemy nie tylko skraca się czas potrzebny na realizację procesu badawczego, ale także zyskuje się zdolność do szybkiej analizy pozyskiwanych danych. Przy czym eCRF wpływa na zabezpieczenie pozyskiwanych danych przed osobami niepowołanymi oraz daje szansę przechowywania dużych ilości informacji. Co więcej dzięki zastosowaniu systemu:

 • zyskuje się wyniki zaprezentowane w sposób zrozumiały;
 • można śledzić progres badania;
 • można wyłapywać dotąd niezauważone korelacje;
 • osiąga się pewność, że pozyskane wyniki są rzetelne.

 

System dla każdego badacza

Systemy takie jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej można wykorzystywać w rozmaitych typach badań, a wśród nich należy wymienić:

 • badania kliniczne;
 • badania naukowe;
 • badania obserwacyjne;
 • rejestry medyczne.

Zaproponowany system dostosowany jest do potrzeb badaczy, a tym samym uwzględnia różnorodny stopień zaawansowania technologicznego poszczególnych osób. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż system ten posiada łatwy i intuicyjny interfejs.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wśród innych ważnych cech systemu należy wymienić umożliwienie wglądu do danych w każdym momencie i w dowolnym miejscu. Dzięki temu eCRF umożliwia przeprowadzanie procesów badawczych, które będą nie tylko pozyskiwać wiarygodne informacje, ale przede wszystkim pozwolą na:

 • przeprowadzanie badań pogłębiających;
 • zachowanie stałej kontroli nad przebiegiem badania;
 • monitorowanie zachodzących zmian;
 • reagowanie na niepokojące zmienne.

Jednocześnie system ten odnosi się do kontrolowania odpowiedniego poziomu jakości badania, a jednocześnie dba o zdrowie jednostek poddawanych badaniu.

 

System nakierowany na porządek

Procesy badawcze często odnoszą się do skomplikowanych celów. Tym samym potrzebują odpowiednich narzędzi, które pozwolą na porządkowanie otrzymywanych danych, a jednocześnie wesprą ich analizę. eCRF można określić jako system, który dba o bezpieczeństwo zarówno pozyskiwanych danych, jak i poszczególnych etapów badania, co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo jednostek badanych.

Ambitne cele wymagają właściwych narzędzi

Rynek badawczy konstruuje nowe narzędzia, które mogą posłużyć do wydobywania maksymalnej ilości treści w procesach badawczych. Jednocześnie narzędzia te mają znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, możliwość śledzenia postępów badania, a nawet wyznaczanie przyszłych celów. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, system clinical trial software, można podejmować się najbardziej skomplikowanych projektów.

 

Przede wszystkim działać

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właściwe zaprojektowanie narzędzia daje szansę na przeprowadzanie pełnowartościowych procesów badawczych. Dla przykładu można przywołać system eCRF, który dzięki swojej wysokiej funkcjonalności daje szansę na:

 • przeglądanie danych w dowolnym miejscu;
 • rejestrowanie zdarzeń niepożądanych;
 • śledzenie historii zmian wpisów;
 • regulowanie dostępu użytkowników do konkretnych części systemu.

Wszystko to możliwe jest dzięki zastosowaniu rozwiązań, które uwzględniają potrzeby rynku badawczego. W szczególności realne jest to dzięki skonstruowaniu właściwego oprogramowania (system clinical trial software) dostosowanego do wymagań najbardziej wyczerpujących procesów badawczych.

 

Narzędzia wpływają na pracę człowieka

We wszystkich działaniach podejmowanych w procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej uważności, która pozwoli na:

 • wychwytywanie pojawiających się tendencji;
 • wskazywanie niepokojących zdarzeń;
 • redefiniowanie celów rozwojowych;
 • postawienie pytań pogłębiających.

Nowoczesne narzędzia w głównej mierze wpływają na jakość prowadzonych działań – w szczególności, jeśli bierze się pod uwagę pracę z pozyskiwanymi danymi oraz obserwowanie zachodzących zdarzeń.

 

Proces powinien pozwalać działać sprawniej

W kwestii zastosowania nowoczesnych oprogramowań (system clinical trial software) w procesach badawczych należy podkreślić, że oddziałują one właściwie na całość procesu badawczego. W szczególności zaś należy podkreślić szanse, które pojawiają się wraz z zastosowaniem takich rozwiązań jak eCRF, a są to:

 • możliwość szybszego przeprowadzenia procesu;
 • zadbanie o właściwe przechowywanie danych;
 • inspirowanie do przeprowadzania procesów pogłębiających;
 • wychwytywanie dotąd niezauważonych aspektów badanego zagadnienia.

 

Wesprzeć jakość działania

Dbając o jakość przebiegu badania z pewnością warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania, które wspierają kompleksowo procesy badawcze (system clinical trial software). Poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak eCRF zyskuje się szansę lepszego zrozumienia badanego zjawiska.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych