Tag: ankiety online

Proces badawczy nakierowany na wykorzystanie panelu konsumenckiego

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania w procesach badawczych można osiągać w względnie krótkim czasie zamierzone cele. I tak dla przykładu panele badawcze pozwalają na dotarcie do określonych grup odbiorców za pośrednictwem Internetu, co pozwala na wyeliminowanie efektu ankietera czy trudności związanych z dotarciem do konkretnych grup osób.

 

System pozwalający tworzyć ankiety

Dzięki upowszechnieniu ankietyzacji online możliwym jest zastosowanie Internetu jako narzędzia, które pozwala na wydobywanie rzetelnych informacji z osób korzystających z paneli. Przy czym istnieje także możliwość wprowadzenia własnych odbiorców badania np. klientów danej usługi. Co więcej oprogramowanie dostępne na plante-ankiety.pl daje szansę na tworzenie własnych ankiet z wykorzystaniem:

  • óżnorodnych skal pomiarowych
  • pytań otwartych i zamkniętych;
  • dowolnej ilości pytań.

 

Panel badawczy usprawnia proces

Samo oprogramowanie panelu ankietowego posiada łatwy w obsłudze model biznesowy, który to ułatwia pracę oraz pozwala wykorzystać funkcjonalność systemu. Z punktu widzenia twórców badania szczególnie ważna może być funkcja związana z możliwością wysyłania powiadomień czy mailingów do potencjalnych odbiorców badania, a także umożliwienie zrealizowania migracji panelistów z już zastosowanych paneli.

 

Rozwiązanie, które dba o jakość

Innowacyjna metoda daje szansę na zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe funkcje modułów panelu, co ma nie tylko przyczynić się do rozwoju systemu, ale przede wszystkim zwiększyć efektywność podejmowanych procesów. Rozwiązanie takie jak panel badawczy daje szansę na szybkie dotarcie do próby objętej badaniem, a tym samym zrealizowanie procesu badawczego cieszącego się wysoką jakością prowadzonych działań.

Dlaczego ankiety online są najszybszą metodą badawczą?

Ankiety online są najczęściej stosowaną metodą badawczą, gdyż mają wiele zalet. Co więcej, jest to metoda, która pozwala uzyskać informację zwrotną już w ciągu kilku godzin. Często podczas podejmowania decyzji nie ma nic cenniejszego, niż czas, który okazuje się kluczowy. Dlaczego, więc za pomocą ankiet online można zbierać informacje tak szybko?

 

Możliwość wypełnienia badania przez wiele osób równocześnie

Udostępniając ankietę internetową wysyłamy ją wszystkim potencjalnym respondentom za pomocą jednego kliknięcia równocześnie. Pozwala to na zbieranie informacji od osób wypełniających badanie online w tym samym czasie, co zdecydowania skraca czas oczekiwania na informacje zwrotnie. Osoby przeprowadzające ankiety online nie muszą przemieszczać się, aby przeprowadzić badanie wśród grupy docelowej – wszystko odbywa się w Internecie. Większość innych metod badawczych, jak metoda badawcza PAPI, CAPI, czy CATI wymaga bezpośredniego, bądź telefonicznego kontaktu z respondentem, co zdecydowanie wpływa na czas zbierania informacji. Ankiety online są najszybsze, gdyż badanie zostaje udostępnione wszystkim osobom jednocześnie i mogą wypełniać je w tym samym czasie. Badania internetowe nie wymagają bezpośredniego kontaktu osoby przeprowadzającej ankietę z respondentem.

 

Dostęp do narzędzi

Badania online można przeprowadzić samodzielnie, bądź korzystając z dostępnych narzędzi online, jak program SurvGo™. Korzystając z takiego narzędzia do przeprowadzania badań internetowych można zaoszczędzić sporo czasu podczas przygotowywania kwestionariusza, jak i po przeprowadzonej ankiecie, czyli w trakcie wyciągania wniosków do dalszych działań. Korzystając z tego programu możemy skorzystać z wielu dostępnych szablonów, bądź stworzyć swój własny w aplikacji. Z pewnością skraca to czas przygotowania ankiety online, gdyż tworzenie szablonów na własną rękę jest zdecydowanie bardziej pracochłonnym zadaniem. Co więcej, gdy mamy stworzony już szablon możemy zastosować różne rodzaje pytań, jak pytania otwarte, bądź zamknięte z jednokrotną i wielokrotną odpowiedzią, macierzowe, w skali, z sumą punktów do przydzielenia, czy z plikiem multimedialnym. Dzięki tak wielu dostępnym formom pytań osoba przeprowadzająca badanie nie musi samodzielnie tworzyć pytań, lecz wystarczy,  że wpisze odpowiednią frazę w pole tekstowe.

 

Łatwa i szybka analiza danych

Niepodważalnym czynnikiem wpływającym na to, że ankiety online są najszybszą metodą badawczą jest fakt, że wszystkie zebrane informacje znajdują się w jednej bazie danych. Osoby realizujące badanie nie muszą kopiować, czy przepisywać odpowiedzi respondentów do baz danych, gdyż one trafiają tam automatycznie. Dzięki temu możemy być pewni, że wysyłane dane są rzetelne, ponieważ nikt nie pomylił się w ich przepisywaniu, bądź kopiowaniu. Co więcej, jeśli osoba przeprowadzająca ankietę internetową skorzysta z narzędzi do przeprowadzania badań online, jak właśnie SurvGo™ to ma możliwość wygenerowania tabeli i wykresów, obrazujących zebrane informacje. Nie musi tworzyć samodzielnie wykresów, czy grafów, które są niejednokrotnie skomplikowane, lecz za pomocą jednego kliknięcia może wygenerować potrzebne mu diagramy.

Nic dziwnego, że ankiety online umożliwiają zebranie informacji w szybki sposób, ponieważ dzięki łatwemu rozpowszechnianiu ankiety, wielu możliwościom przeprowadzania ich i szybkiej analizie osoba przeprowadzająca badanie online może zaoszczędzić dużo czasu. Chcąc przeprowadzić ankietę warto zastanowić się nad tą metodą badawczą.

Jakie informacje mogą zdobyć właściciele firm dzięki ankietom?

Często wiele przedsiębiorców nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wiele informacji mogą uzyskać dzięki przeprowadzaniu ankiet. Warto jednak, aby zrozumieli, że ankiety są jednym z najlepszych narzędzi do kontaktowania się z klientami i usprawniania własnych działań. Czego, więc mogą dowiedzieć się przedsiębiorcy oraz jakie informacje zebrać?

 

Pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat Twoich produktów

Twój branding, marketing i produkty - wszystko to ma znaczenie. Więc jak i po co przeprowadzać ankietę? Klienci, którzy już coś od Ciebie kupili, są najlepszymi osobami, do których możesz się zwrócić, gdy próbujesz zebrać informacje zwrotne na temat swoich produktów i usług. Pomogą Ci oni zrozumieć jakość Twoich produktów, sposób w jaki spełniają one oczekiwania Twoich klientów, a także potencjalne cechy, które można dodać lub unowocześnić, aby produkt lub usługa dostarczały więcej satysfakcji i wyników.

 

Analiza doświadczeń klienta

Po co przeprowadzać ankiety dotyczące doświadczeń klientów? Aby wzmocnić więzi między Tobą, a Twoimi klientami, absolutnie musisz działać. Klienci to widzą i zawsze będą doceniać marki, które dbają o ich potrzeby i problemy. Wykorzystaj ankietę satysfakcji klienta, która pozwala mu ocenić swoje doświadczenia z Twoim produktem, czy też usługą. Jeśli jesteś skłonny słuchać swoich klientów i wykorzystywać ich krytykę, Twoja firma wzrośnie w wartość i siłę szybciej, niż myślisz.

 

Segmentacja odbiorców jest prosta i skuteczna

Marki będą komunikować swoje najgłębsze sekrety i najbardziej wartościowe treści poprzez komunikację mailową. Jednak, aby skutecznie komunikować się za pomocą emaili, musisz spersonalizować doświadczenie klienta poprzez dostarczanie mu spersonalizowanych emaili. Osiągasz to poprzez oznaczanie charakteru, zachowań, działań i zainteresowań Twoich subskrybentów, którzy wkrótce staną się Twoimi najbardziej lojalnymi klientami. Dlatego właśnie przeprowadzenie ankiety wśród swoich subskrybentów i danie im konkretnych opcji, które pozwolą im wyrazić swoje preferencje, pomoże Ci podzielić dużą grupę odbiorców na mniejsze, łatwiejsze do targetowania grupy. Kiedy już to zrobisz, będziesz mógł spersonalizować swoją sekwencję e-maili i zoptymalizować konwersje.

 

Rozwijanie skutecznej komunikacji między marką, a klientem

Aby zbudować silne, długotrwałe relacje z klientami, musisz rozwinąć skuteczną komunikację między marką, a klientem, co oznacza, że musisz być w stanie komunikować się łatwo, kiedy tylko Ty lub Twoi klienci mają taką potrzebę. Email, kanały social media, telefon to wszystko są świetne sposoby na utrzymanie dobrej komunikacji z potencjalnymi i klientami. Jednak dla Twoich klientów najważniejsze jest to, że zależy Ci na zaangażowaniu. Twórz angażujące ankiety, które mają otwarte zakończenia, co oznacza, że Twój klient otrzyma bezpośrednią wiadomość od Ciebie lub jednego z Twoich pracowników, która bezpośrednio odniesie się do jego unikalnych problemów i pragnień.

Zrozumienie, pielęgnowanie i zarabianie klientów jest sztuką. Tworzenie więzi wymaga czasu, komunikacji i zaufania. Zrób wszystko, aby zaoferować swoim klientom najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek mieli, a zapamiętają je na długo. Bądź wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny, pokaż im, że Ci zależy. Nie oglądaj się za siebie i nigdy nie bój się pytać. Badaj, odpowiadaj, wykorzystuj dane, optymalizuj, a w końcu zwiększaj skalę działań.

Jak unikać błędów, które mogą zniekształcić wyniki ankiety online?

Jako właściciel firmy, prawdopodobnie masz długą listę pytań, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi. Mogą to być między innymi pytania takie jak: Kim są nasi klienci? Jakie są ich cechy charakterystyczne? W jaki sposób dowiedzieli się o naszej firmie? Aby otrzymać wiarygodne odpowiedzi na te pytania należy przeprowadzić ankiety online.

 

Narzędzia do przeprowadzania ankiet online

Za pomocą narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™ możesz łatwo stworzyć serię pytań, które dostarczą Ci potrzebnych informacji. Następnie możesz wypromować ankietę wśród swoich odbiorców - używając kanałów takich jak email i media społecznościowe - i zebrać odpowiedzi uczestników w łatwym do odczytania raporcie. Aby zebrać rzetelne dane, które będą odwzorowywać realne dane warto zapoznać się z popularnymi błędami, aby ich unikać. Ankiety online są najlepszą metodą na zebranie informacji w szybki i prosty sposób.

 

Pytania nie są związane z celami strategicznymi

Jeśli nie wiesz, w jakim kierunku zmierza Twoja firma, nie będziesz w stanie poprosić swoich klientów o opinię na ten temat. Zanim stworzysz ankietę online, określ cele swojej firmy i to, co musisz wiedzieć o swoich klientach, aby je osiągnąć. Na przykład, jeśli Twoim celem jest rozwój firmy, możesz chcieć lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów. Możesz zapytać czy godziny otwarcia, oferowane produkty i usługi, czy też obsługa klienta spełnia ich potrzeby oraz oczekiwania.

 

Pytania nie odnoszą się do szukanych informacji

Jeśli nie przemyślisz z wyprzedzeniem, jakich informacji szukasz, możesz nie uchwycić w ankiecie online wszystkich szczegółów dotyczących Twoich klientów. Na przykład, być może w ramach swojej strategii rozwoju będziesz chciał obsługiwać klientów w różnych regionach kraju. Ponieważ lokalizacja jest ważna dla Twojego modelu biznesowego, nie zapomnij zebrać informacji o mieście, stanie i kodzie pocztowym klientów. Z drugiej strony, być może szukasz więcej informacji na temat tego, co klienci obecnie lubią lub nie lubią w Twoich produktach. Poprzez ankiety online możesz poprosić klientów o ocenę każdego produktu, a następnie zadać im pytanie otwarte, aby zrozumieć, dlaczego lubią lub nie lubią dane produkty. Dlatego przemyśl dokładnie przed stworzeniem ankiety internetowej, jakie informacje chcesz zdobyć, a to pozwoli uniknąć Ci wielu błędów.

 

Pytania sformułowane w nieodpowiedni sposób

Jeśli nie sformułujesz pytań wystarczająco starannie, możesz spowodować zamieszanie i nieporozumienia wśród respondentów. Uważaj na specjalistyczny język lub akronimy. Pamiętaj, że Ty myślisz o swojej firmie codziennie, ale Twoi klienci pochodzą z różnych środowisk. Pisz pytania przystępnym językiem, który każdy może zrozumieć. Jeśli respondenci nie będą wiedzieli, jak zinterpretować zadane pytanie to udzielą losowych odpowiedzi, bądź opuszczą ankietę w czasie jej trwania.

Nie popełniając tych błędów z pewnością stworzysz poprawne ankiety online. Jeśli mimo wszystko obawiasz się, że nie uda Ci się uniknąć tych pomyłek skorzystaj z usług firm zajmujących się ankietami. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® tworzy i przeprowadza ankiety profesjonalnie, bez żadnych błędów. Jeśli, więc chcesz uzyskać rzetelne dane pamiętaj o możliwości zlecenia wykonania ankiety online innym przedsiębiorstwom.

Projektowanie ankiety dotyczącej opinii klientów

Poprawna ankieta na temat opinii klientów jest początkiem relacji pomiędzy marką, a jej potencjalnymi klientami. Jej głównym celem jest zebranie informacji o kliencie, ale służy również budowaniu wartości marki. Co więcej, markowa ankieta zwiększa odsetek odpowiedzi i sprawia, że wyniki są bardziej rzetelne.

 

Atrakcyjność wizualna jest ważna w ankietach

Każda treść dostarczana klientom, jak na przykład artykuł na blogu, newsletter czy reklama, musi spełniać określone standardy wizualne, które są zgodne z Twoją strategią komunikacji. W przypadku ankiety obowiązują te same zasady. Od logo, przez czcionkę, po sformułowanie pytań Twoja ankieta musi pasować do reszty komunikacji korporacyjnej, aby klienci natychmiast rozpoznali Twoją markę. Rozpoznawalny wygląd wizualny wzbudza zaufanie, a to z kolei ma pozytywny wpływ na wskaźnik odpowiedzi w ankiecie. Osoby ankietowane, które zapamiętają Twoją markę w pozytywny sposób prawdopodobnie zostaną Twoimi klientami na długi okres czasu. Co więcej, będą także pozytywnie wypowiadać się na temat Twoich produktów oraz usług, co w prosty sposób pozwoli Ci poszerzyć grupę konsumentów.

 

Zaproszenie e-mail

Jeśli zamierzasz wysłać zaproszenie do ankiety do respondentów, upewnij się, że jest ono zgodne z wizualnym stylem marki. Nie przesadzaj jednak z ilością logo, banerów i kolorowych elementów, ponieważ mogą one uniemożliwić koncentrację potencjalnym osobom ankietowanym. Skup się na tym, aby Twój email był zrozumiały, a także prosty w odbiorze. Warto przygotować kilka opcji zaproszeń i wraz z osobami zaangażowanymi w ankietę skonsultować, która forma jest najlepsza. Warto mieć opinię innych na temat przygotowanych propozycji, aby być pewnym, że przygotowana wiadomość nie będzie posiadała żadnych usterek.

 

Ankiety kompatybilne z urządzeniami mobilnymi

Duża część respondentów korzysta z telefonu lub tabletu, aby wypełnić ankietę. Jednak w przyszłości z pewnością liczba osób korzystających z takich urządzeń będzie się stale zwiększała. Upewnij się więc, że Twoja ankieta jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych. Jeśli nie, to może to wpłynąć na całkowitą liczbę wypełnionych ankiet. Im większą liczbę odpowiedzi zwrotnych z ankiety otrzymasz, tym większe prawdopodobieństwo, że wyciągniesz lepsze wnioski do dalszych działań.

 

Ogranicz liczbę pytań

Weź pod uwagę układ strony podczas tworzenia ankiety. Ogranicz liczbę pytań na stronie, aby uniknąć sytuacji, w której respondent musi przewijać stronę. Im dłuższa strona, tym trudniejsze staje się dla respondentów poruszanie się po niej, szczególnie gdy korzystają z telefonu. Warto, więc zwrócić na ten aspekt uwagę. Korzystając z programu SurvGo™ służącego do przeprowadzania ankiet, masz możliwość decydowania o ilości pytań na danej stronie. Dzięki zrozumiałym instrukcjom w prosty sposób zastosujesz różnorodne funkcje, które ulepszą Twoją ankietę.

Już wiesz, jak ważne jest poprawne projektowanie ankiet. Dzięki odpowiednim projektom zwiększysz liczbę otrzymywanych odpowiedzi zwrotnych. Spowoduje to lepsze spojrzenie na badany temat, a także umożliwi wyciągnięcie słusznych wniosków do dalszych działań. Warto pamiętać także o możliwych udogodnieniach dla osób ankietowanych, które z pewnością zostaną przez nich docenione.

Email z zaproszeniem do ankiety online - wskazówki jak zwiększyć liczbę odpowiedzi zwrotnych

Jedną z największych korzyści płynących z wysłania zaproszenia do wzięcia udziału w ankiecie jest zasięg. Dzięki wysłaniu wiadomości email bardzo prawdopodobne jest, że Twoi respondenci przeczytają Twoją wiadomości. Jednak średni wskaźnik odpowiedzi na ankiety wysyłane przez email jest bardzo niski, a każdy przedsiębiorca powinien chcieć to zmienić.

 

Przygotuj angażujący temat emaila

Jeśli planujesz zaprosić swoich respondentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, upewnij się, że Twój temat przykuje ich uwagę. Postaraj się wymyślić krótki, opisowy tekst, który da czytelnikowi dobry powód do otwarcia wiadomości. Zawsze upewnij się, że jest jasne, kto jest nadawcą poprzez wspomnienie o nazwie swojej marki i zwróć się do czytelnika osobiście. Zaawansowane oprogramowanie do ankiet, jak SurvGo™ pozwala na wysyłanie zaproszeń zawierających zmienne, które pozwolą Ci spersonalizować wiadomość. Jeśli oferujesz jakąś zachętę dla swoich respondentów, wspomnij o tym w temacie wiadomości.

 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety na najwyższym poziomie

Twoje zaproszenie do ankiety online musi być na najwyższym poziomie. Atrakcyjny wygląd przekazuje wiarygodność i profesjonalizm, zachęcając Twoich respondentów do kliknięcia w ankietę. Dobrym pomysłem może być wypróbowanie kilku wzorów, aby określić, który z nich jest najlepszy. Upewnij się też, że Twój email jest w pełni responsywny - to samo dotyczy także ankiety. Liczba użytkowników mobilnych wzrosła w ciągu ostatnich lat i będzie rosła jeszcze przez długi czas.

 

Wyjaśnij cel ankiety w zaproszeniu do emaila

Respondenci są bardziej skłonni do wypełnienia ankiety, jeśli znają jej cel. Poinformuj swoich odbiorców, w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki ankiety online - na przykład w celu zapewnienia lepszej obsługi w przyszłości lub poprawy jakości produktów - i zagwarantuj, że dane nie zostaną wykorzystane poza Twoją firmą.

 

Podaj termin zakończenia ankiety

Termin realizacji stworzy pilną potrzebę "Weź ankietę teraz!". Respondenci, którzy nie mają czasu, mogą zdecydować się na "Wypełnij ankietę później". Cokolwiek zrobisz, podaj konkretną datę, aby zniechęcić potencjalnych respondentów do odłożenia wypełnienia ankiety na później, gdyż czas jest ograniczony.

 

Poinformuj swoich rozmówców, ile czasu zajmie ankieta

Nie mów, że Twoja ankieta jest "krótka". Zamiast tego, bądź precyzyjny: "Ta ankieta zajmuje tylko 5 minut Twojego czasu" jest o wiele bardziej przekonujące i pozwala respondentom zaplanować swój czas. Pamiętaj, aby ankieta nie była zbyt długa - wszystko, co trwa ponad 20 minut, jest zbyt długie. Długa ankieta sprawia, iż respondenci nie są skoncentrowani przez cały czas trwania badania internetowego. Negatywnie wpływa to na jakość zbieranych danych, co uniemożliwia osobie przeprowadzającej ankietę online na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i podjęcie słusznych decyzji.

Wszystkie wymienione informacje powinny znaleźć się w treści maila wysłanego do potencjalnych respondentów. Dzięki temu będą mogli podjąć decyzję, czy mają czas oraz chęci do wypełnienia wysłanej ankiety online. Pozytywnie wpłynie to na liczbę uzyskanych odpowiedzi zwrotnych oraz na podejmowane działania w przyszłości.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych