Dlaczego ankiety online są najszybszą metodą badawczą?

badania rynku

Ankiety online są najczęściej stosowaną metodą badawczą, gdyż mają wiele zalet. Co więcej, jest to metoda, która pozwala uzyskać informację zwrotną już w ciągu kilku godzin. Często podczas podejmowania decyzji nie ma nic cenniejszego, niż czas, który okazuje się kluczowy. Dlaczego, więc za pomocą ankiet online można zbierać informacje tak szybko?

 

Możliwość wypełnienia badania przez wiele osób równocześnie

Udostępniając ankietę internetową wysyłamy ją wszystkim potencjalnym respondentom za pomocą jednego kliknięcia równocześnie. Pozwala to na zbieranie informacji od osób wypełniających badanie online w tym samym czasie, co zdecydowania skraca czas oczekiwania na informacje zwrotnie. Osoby przeprowadzające ankiety online nie muszą przemieszczać się, aby przeprowadzić badanie wśród grupy docelowej – wszystko odbywa się w Internecie. Większość innych metod badawczych, jak metoda badawcza PAPI, CAPI, czy CATI wymaga bezpośredniego, bądź telefonicznego kontaktu z respondentem, co zdecydowanie wpływa na czas zbierania informacji. Ankiety online są najszybsze, gdyż badanie zostaje udostępnione wszystkim osobom jednocześnie i mogą wypełniać je w tym samym czasie. Badania internetowe nie wymagają bezpośredniego kontaktu osoby przeprowadzającej ankietę z respondentem.

 

Dostęp do narzędzi

Badania online można przeprowadzić samodzielnie, bądź korzystając z dostępnych narzędzi online, jak program SurvGo™. Korzystając z takiego narzędzia do przeprowadzania badań internetowych można zaoszczędzić sporo czasu podczas przygotowywania kwestionariusza, jak i po przeprowadzonej ankiecie, czyli w trakcie wyciągania wniosków do dalszych działań. Korzystając z tego programu możemy skorzystać z wielu dostępnych szablonów, bądź stworzyć swój własny w aplikacji. Z pewnością skraca to czas przygotowania ankiety online, gdyż tworzenie szablonów na własną rękę jest zdecydowanie bardziej pracochłonnym zadaniem. Co więcej, gdy mamy stworzony już szablon możemy zastosować różne rodzaje pytań, jak pytania otwarte, bądź zamknięte z jednokrotną i wielokrotną odpowiedzią, macierzowe, w skali, z sumą punktów do przydzielenia, czy z plikiem multimedialnym. Dzięki tak wielu dostępnym formom pytań osoba przeprowadzająca badanie nie musi samodzielnie tworzyć pytań, lecz wystarczy,  że wpisze odpowiednią frazę w pole tekstowe.

 

Łatwa i szybka analiza danych

Niepodważalnym czynnikiem wpływającym na to, że ankiety online są najszybszą metodą badawczą jest fakt, że wszystkie zebrane informacje znajdują się w jednej bazie danych. Osoby realizujące badanie nie muszą kopiować, czy przepisywać odpowiedzi respondentów do baz danych, gdyż one trafiają tam automatycznie. Dzięki temu możemy być pewni, że wysyłane dane są rzetelne, ponieważ nikt nie pomylił się w ich przepisywaniu, bądź kopiowaniu. Co więcej, jeśli osoba przeprowadzająca ankietę internetową skorzysta z narzędzi do przeprowadzania badań online, jak właśnie SurvGo™ to ma możliwość wygenerowania tabeli i wykresów, obrazujących zebrane informacje. Nie musi tworzyć samodzielnie wykresów, czy grafów, które są niejednokrotnie skomplikowane, lecz za pomocą jednego kliknięcia może wygenerować potrzebne mu diagramy.

Nic dziwnego, że ankiety online umożliwiają zebranie informacji w szybki sposób, ponieważ dzięki łatwemu rozpowszechnianiu ankiety, wielu możliwościom przeprowadzania ich i szybkiej analizie osoba przeprowadzająca badanie online może zaoszczędzić dużo czasu. Chcąc przeprowadzić ankietę warto zastanowić się nad tą metodą badawczą.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy ankiety online są bardziej opłacalne niż tradycyjne metody badawcze?

Ankiety online często są bardziej opłacalne niż tradycyjne metody badawcze.

Jakie są korzyści wynikające z szybkości ankiety online?

Szybkość ankiety online ma wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala ona na szybkie uzyskanie danych od respondentów, co jest istotne w przypadku pilnych badań lub szybkich decyzji biznesowych. Ponadto, szybkie uzyskanie wyników ankiety online umożliwia szybkie reagowanie na zmiany i podejmowanie działań naprawczych. 

Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii ankiety online
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne