Badania podnoszące jakość usług medycznych

badania statystyczne

Zwracając uwagę na właściwe zarządzanie jakością należy w szczególny sposób odnieść się do  ocen odbiorców usług. Jest to ważne także w przypadku usług świadczonych na rynku medycznym. Poprzez przeprowadzone badania opinii pacjentów można zapoznać się z reakcja na prowadzone działania oraz w pozytywny sposób zaplanować kolejne kroki rozwojowe.

 

Ważne to zrozumieć sytuację

W celu przebadania dużych grup można posłużyć się rozmaitymi metodami. Mogą to być między innymi ankiety przeprowadzane telefonicznie, za pomocą Internetu, urządzeń mobilnych czy po prostu mogą to być bezpośrednie wywiady. Do innych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach opinii pacjentów można wykorzystać:

  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod pozwala na wydobycie informacji o innym charakterze. W badaniach zaleca się pozyskiwanie informacji zarazem o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

 

Uwaga na niebezpieczeństwa

Za pomocą fachowych narzędzi można wydobyć z opinii odbiorców usług bardzo wiele informacji. Jednak aby pozyskiwane informacje były przydatne w dalszych działaniach to należy:

  • właściwie określić cel badania;
  • dobrać reprezentatywną grupę badania;
  • właściwe skonstruować narzędzie badawcze;
  • poprawnie interpretować zebrane informacje.

 

Każda z tych czynności jest bardzo ważna i wymaga uważności. Poprawnie określony cel badania jest podstawą każdego efektywnego procesu badawczego.

 

Porozmawiajmy o całości…

Do pozyskiwanych danych nie powinno podchodzić się w sposób powierzchowny, lecz powiązać je w całość. Mając obraz całej badanej sytuacji można:

  • wskazać występujące zależności, korelacje;
  • określić obecne zmienne;
  • przyjrzeć się poszczególnym aspektom z uwzględnieniem całego kontekstu;
  • wskazać, które działania są skuteczne, a które nie.

Im posiadamy większy i szerszy horyzont sytuacji tym więcej możemy o niej powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskane informacje w badaniu opinii pacjentów koncentrowały się na różnych zagadnieniach.

 

Pacjenci znają swoje potrzeby i oczekują

Pacjenci przekazując informacje na temat swoich opinii jednocześnie wypowiadają się o swoich potrzebach i motywacjach. Rozumiejąc zachowania odbiorców usług można dostosowywać świadczone usługi do pacjentów, a tym samym zwiększać grono ich odbiorców. Badania opinii pacjentów przyczyniają się do wzrostu jakości usług na rynku medycznym, a tym samym dbają o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są cele badań rynku medycznego?

Cele badań rynku medycznego mogą być różne i zależą od potrzeb danej firmy lub organizacji. Mogą to być między innymi: ocena potencjału rynku, identyfikacja trendów rynkowych, analiza konkurencji, ocena satysfakcji pacjentów i lekarzy z danymi produktami lub usługami, badanie preferencji konsumentów, identyfikacja nowych możliwości biznesowych i wiele innych.

Co to są badania rynku medycznego?

Badania rynku medycznego to proces zbierania i analizowania informacji na temat rynku medycznego, w tym na temat produktów leczniczych, medycznych urządzeń, usług zdrowotnych i tendencji rynkowych.

Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii badania rynku medycznego
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne