Socjologia zna swoje znaczenie

badania rynku

Przeprowadzając projekty badawcze, które mają posłużyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat danego zagadnienia trzeba przede wszystkim posiadać ekipę ludzi, którzy będą potrafili zastosować posiadane informacje oraz narzędzia. I tak na przykład w dziedzinie badań rynku czy innych gromadzących poddawane obliczeniom statystycznym dane przydadzą się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe nakierowane na socjologię. Praca, którą będę wykonywać takie osoby będzie pozwalało na zrozumienie zjawisk zachodzących w obrębie danej społeczności. Pozwoli też zebrać materiał, który objęte zostanie nastepnie analizami statsytycznymi.

 

Dobry socjolog wyróżnia się…

Zdobywanie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje pozwala na efektywne działanie, a przede wszystkim zwiększa świadomość. Kończąc taki kierunek jak socjologia, praca, którą można podjąć koncentruje się wokół zagadnień dotyczących nauki o społeczeństwie. Dobry socjolog powinien odznaczać się:

 • znajomością zagadnień w zakresie analizy danych, statystyki i raportowania;
 • kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia;
 • wiedzą na temat metod analitycznych, statystycznych.

 

Socjologia koncentruje się na…

Socjologia za przedmiot swoich badań wytycza:

 • zbiorowości społeczne;
 • instytucje społeczne;
 • procesy i zjawiska występujące w skali masowej.

W kwestii zborowości społecznych należy zauważyć, iż socjologia zajmuje się grupami, a nie jednostkami. W skład instytucji społecznych wchodzą historyczne ukształtowania społecznych relacji np. kościół, partie. Natomiast skupiając się na zjawiskach o skali masowej ma się na uwadze ruchliwość społeczną, a także przyczyny czy skutki zachodzących zjawisk.

 

Od celu badania zależy metoda badawcza

Uwzględniając potrzebę poszerzania wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje i działa mówi się także o tworzeniu odpowiednich metod badawczych, które umożliwiają pozyskiwanie opinii danych grup na badany temat. Do takich metod można zaliczyć np.:

 • wywiady telefoniczne;
 • ankietyzacja np. online;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • zogniskowane wywiady grupowe.

 

Badając społeczeństwo socjologia (praca w obrębie niej wykonywana) uwzględnia tak motywacje, jak i zachowania ludzi. Ponadto może odnosić się także do konkretnych instytucji oraz ich wpływu na jednostkę. Może również odnosić się do oddziaływania grup jednostek oraz grup na siebie.

 

O tym nie można zapomnieć!

Znając wartość socjologii – pracy, która jest wykonywana w jej ramach można pozyskać wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistym zjawiskom w społeczeństwie, a przy tym pozwoli na ich obiektywne zrozumienie. Szczególnie ważne jest, aby przeprowadzając badania naukowe skoncentrować się na ich celu oraz pozyskiwać dane, które będą rzetelne.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest socjologia?

Socjologia jest nauką społeczną, która zajmuje się badaniem społeczeństwa, struktur społecznych, relacji międzyludzkich, instytucji społecznych oraz procesów społecznych. Badacze socjologii analizują społeczne wzorce, zachowania jednostek i grup społecznych, a także wpływ czynników społecznych na jednostki i społeczeństwo jako całość.

Jakie są główne obszary zainteresowania socjologii?

Socjologia zajmuje się szerokim zakresem tematów. Niektóre z głównych obszarów zainteresowania socjologii to:

 • Struktura społeczna: badanie hierarchii społecznej, nierówności społecznych, klasy społecznej, grup społecznych itp.
 • Kultura i społeczeństwo: badanie wartości, norm społecznych, obyczajów, symboli i przekonań w społeczeństwie.
 • Społeczne interakcje: analiza relacji między jednostkami, procesów komunikacji, konfliktów społecznych, tożsamości społecznej itp.
 • Społeczne instytucje: badanie instytucji społecznych, takich jak rodzina, edukacja, religia, polityka, ekonomia, zdrowie i opieka społeczna.
 • Społeczne zmiany: analiza procesów zmian społecznych, modernizacji, globalizacji, migracji, przemian kulturowych i społecznych.
Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii socjologia praca
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne