Wiele możliwości przeprowadzania badań ankietowych

badania statystyczne

 

Badania ankietowe są często stosowane przez przedsiębiorców, naukowców, a także studentów w celu zdobycia informacji. Badania ankietowe mogą być przeprowadzane na wiele sposobów – między innymi poprzez wywiad bezpośredni, ankietę papierową, wywiad telefoniczny, czy ankietę internetową.

 

Metody badawcze badań ankietowych

Mnogość metod badawczych pozwala na wybranie najbardziej korzystnej jednocześnie finansowo i metodologicznie metody badania. Istnieje również możliwość łączenia metod w szczególnych przypadkach w celu osiągnięcia jak najlepszych i najbardziej miarodajnych wyników. Warto, więc zapoznać się z cechami poszczególnych metod badawczych, z których możemy skorzystać:

  • Wywiady bezpośrednie - polegają na tym, że badacz podchodzi do respondentów osobiście, albo na ulicy, albo dzwoniąc do domu. Następnie badacz zadaje respondentowi serię pytań i odnotowuje jego odpowiedzi. Wywiad bezpośredni jest bardziej kosztowną i czasochłonną metodą, niż ankieta internetowa. Atutem jest fakt, że respondent ma bezpośredni kontakt z osobą przeprowadzającą badanie i w razie wątpliwości może zadać nurtujące pytania.
  • Wywiady telefoniczne - podobnie jak wywiady bezpośrednie, pozwalają na dwustronną interakcję między badaczem, a respondentem. Badania telefoniczne są szybsze i tańsze, niż wywiady bezpośrednie. Choć w rezultacie odsetek odpowiedzi jest wyższy, niż w przypadku badań korespondencyjnych to w przypadku badań telefonicznych często odnotowuje się wyższy odsetek odmów, niż w przypadku wywiadów bezpośrednich, ponieważ ludziom jest łatwiej odmawiać udziału w badaniu telefonicznym ze względu na brak bezpośredniego kontaktu.
  • Badania internetowe – są najtańszą opcją przeprowadzania badań ankietowych ze względu na szybki kontakt z respondentami. Osoby chcące przeprowadzić badanie internetowe mogą skorzystać z różnych narzędzi służących do przeprowadzania ankiet online, takich jak SurvGo™. Koszt stworzenia takiego badania jest niewielki, a dostępne funkcje w narzędziu SurvGo™ pozwolą zastosować wiele możliwości w kwestionariuszu, jak logikę badania, czy różne formy pytań. W ankietach online respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą ankietę. Badanie internetowe można udostępnić dużej grupie osób jednym kliknięciem za pomocą maila, bądź mediów społecznościowych.

 

Gromadzenie i analiza danych

Za pomocą każdej metody badawczej możemy zgromadzić dane potrzebne do badania rynku, które trzeba dobrze zinterpretować. Przed interpretacją i wyciągnięciem wniosków z informacji otrzymanych w badaniach ankietowych należy dokładnie posegregować i uporządkować zgromadzone dane w celu dalszej analizy.

Celem wszystkich analiz jest podsumowanie danych tak, aby były one łatwe do zrozumienia i dawały odpowiedzi na postawione pytania. Badacze muszą przygotować się do spędzenia znacznej ilości czasu na etapie analizy danych w ankiecie. W przypadku gdy analiza jest przeprowadzana w szybkim tempie to często pomija się ważne aspekty, a czasami przeprowadza się błędne analizy, co prowadzi zarówno do niedokładnych wyników, jak i mylących wniosków. W celu uniknięcia błędów warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w analizie statystycznej. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, gdyż osoby w nim zatrudnione posiadają wieloletnie doświadczenie. Korzystając z ich usług możemy być pewni, że analiza zebranych przez nas danych będzie prawidłowa, a także ułatwi wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Metoda analizy danych będzie zależała od projektu badania i powinna zostać dokładnie rozważona na etapie planowania badania ankietowego.

 

Badania ankietowe można przeprowadzić na wiele sposób wykorzystując dla siebie najbardziej odpowiednią metodę. Część z metod wymaga większych nakładów finansowych, a część więcej czasu, który trzeba poświęcić w trakcie przeprowadzania badania ankietowego. Zebrane informacje w badaniach  warto dobrze przeanalizować, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań i prawidłowego funkcjonowania firmy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są zalety przeprowadzania badań ankietowych?

Przeprowadzanie badań ankietowych ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to efektywny sposób na zbieranie dużych ilości danych od wielu respondentów. Przeprowadzanie ankiet pozwala na standaryzację pytań i odpowiedzi, co ułatwia analizę danych. Ponadto, ankiety mogą być anonimowe, co sprzyja szczerej odpowiedzi respondentów. 

Czy ankiety online są popularne jako forma przeprowadzania badań ankietowych?

Tak, ankiety online stały się najpopularniejszą formą przeprowadzania badań ankietowych. Korzystanie z internetu i rozwój technologii sprawiły, że ankiety online są wygodne i łatwe w użyciu zarówno dla respondentów, jak i badaczy. Ankietowanie online pozwala na szybkie zbieranie odpowiedzi od respondentów, łatwe zarządzanie ankietami i efektywną analizę danych. 

Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne