Wiele możliwości przeprowadzania badań ankietowych

Wiele możliwości przeprowadzania badań ankietowych

Badania ankietowe są często stosowane przez przedsiębiorców, naukowców, a także studentów w celu zdobycia informacji. Badania ankietowe mogą być przeprowadzane na wiele sposobów – między innymi poprzez wywiad bezpośredni, ankietę papierową, wywiad telefoniczny, czy ankietę internetową.

Metody badawcze badań ankietowych

Mnogość metod badawczych pozwala na wybranie najbardziej korzystnej jednocześnie finansowo i metodologicznie metody badania. Istnieje również możliwość łączenia metod w szczególnych przypadkach w celu osiągnięcia jak najlepszych i najbardziej miarodajnych wyników. Warto, więc zapoznać się z cechami poszczególnych metod badawczych, z których możemy skorzystać:

  • Wywiady bezpośrednie - polegają na tym, że badacz podchodzi do respondentów osobiście, albo na ulicy, albo dzwoniąc do domu. Następnie badacz zadaje respondentowi serię pytań i odnotowuje jego odpowiedzi. Wywiad bezpośredni jest bardziej kosztowną i czasochłonną metodą, niż ankieta internetowa. Atutem jest fakt, że respondent ma bezpośredni kontakt z osobą przeprowadzającą badanie i w razie wątpliwości może zadać nurtujące pytania.
  • Wywiady telefoniczne - podobnie jak wywiady bezpośrednie, pozwalają na dwustronną interakcję między badaczem, a respondentem. Badania telefoniczne są szybsze i tańsze, niż wywiady bezpośrednie. Choć w rezultacie odsetek odpowiedzi jest wyższy, niż w przypadku badań korespondencyjnych to w przypadku badań telefonicznych często odnotowuje się wyższy odsetek odmów, niż w przypadku wywiadów bezpośrednich, ponieważ ludziom jest łatwiej odmawiać udziału w badaniu telefonicznym ze względu na brak bezpośredniego kontaktu.
  • Badania internetowe – są najtańszą opcją przeprowadzania badań ankietowych ze względu na szybki kontakt z respondentami. Osoby chcące przeprowadzić badanie internetowe mogą skorzystać z różnych narzędzi służących do przeprowadzania ankiet online, takich jak SurvGo™. Koszt stworzenia takiego badania jest niewielki, a dostępne funkcje w narzędziu SurvGo™ pozwolą zastosować wiele możliwości w kwestionariuszu, jak logikę badania, czy różne formy pytań. W ankietach online respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą ankietę. Badanie internetowe można udostępnić dużej grupie osób jednym kliknięciem za pomocą maila, bądź mediów społecznościowych.

Gromadzenie i analiza danych

Za pomocą każdej metody badawczej możemy zgromadzić dane potrzebne do badania rynku, które trzeba dobrze zinterpretować. Przed interpretacją i wyciągnięciem wniosków z informacji otrzymanych w badaniach ankietowych należy dokładnie posegregować i uporządkować zgromadzone dane w celu dalszej analizy.

Celem wszystkich analiz jest podsumowanie danych tak, aby były one łatwe do zrozumienia i dawały odpowiedzi na postawione pytania. Badacze muszą przygotować się do spędzenia znacznej ilości czasu na etapie analizy danych w ankiecie. W przypadku gdy analiza jest przeprowadzana w szybkim tempie to często pomija się ważne aspekty, a czasami przeprowadza się błędne analizy, co prowadzi zarówno do niedokładnych wyników, jak i mylących wniosków. W celu uniknięcia błędów warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w analizie statystycznej. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, gdyż osoby w nim zatrudnione posiadają wieloletnie doświadczenie. Korzystając z ich usług możemy być pewni, że analiza zebranych przez nas danych będzie prawidłowa, a także ułatwi wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Metoda analizy danych będzie zależała od projektu badania i powinna zostać dokładnie rozważona na etapie planowania badania ankietowego.

Badania ankietowe można przeprowadzić na wiele sposób wykorzystując dla siebie najbardziej odpowiednią metodę. Część z metod wymaga większych nakładów finansowych, a część więcej czasu, który trzeba poświęcić w trakcie przeprowadzania badania ankietowego. Zebrane informacje w badaniach  warto dobrze przeanalizować, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań i prawidłowego funkcjonowania firmy.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne