Tag: statystyka

Statystyka medyczna do prac naukowych

 

Studenci oraz doktoranci przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej powinni rozważyć możliwość skorzystania z usług statystycznych dedykowanych medycynie. Wnioski z badań statystycznych stanowią doskonałe uzupełnienie części teoretycznej doktoratu.

 

Analizy prowadzone na własną rękę są jednak obarczone sporym ryzykiem błędów oraz wymagają poświęcenia bardzo dużej ilości wolnego czasu. Dlatego też decyzja o skorzystaniu z oferty firmy badawczej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

Statystyka medyczna – jakie analizy warto przeprowadzić?

W celu przygotowania opracowania na potrzeby pracy doktorskiej zazwyczaj wystarczające jest wykonanie podstawowych testów opisowych oraz porównawczych. Najczęściej wykonywane są w tym zakresie analizy korelacyjne oraz testy istotności statystycznej. Nie znaczy to jednak, że prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem pozostałych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych jest pozbawione sensu.

 

Mając na uwadze specyfikę nauk medycznych, warto rozważyć zwłaszcza możliwość zastosowania:

 1. Testów przeżywalności;
 2. Testów ewolucyjnych,
 3. Analiz koszykowych;
 4. Analiz z wykorzystaniem modeli regresji;
 5. Analiz wariancji.

 

Analizy danych: konsultacje i usługa korekty

Profesjonalne firmy badawcze, takie jak Biostat, świadczą pomoc statystyczną w zakresie analizy danych już od etapu projektowania założeń metodologicznych. Zapewniają odpowiedni dobór próby badawczej, a także metod i testów analitycznych. Poza tym oferują usługę korekty obliczeń wykonanych przez inne osoby lub podmioty, a także konsultacji dotyczących dowolnie wybranego obszaru analizy statystycznej.

 

Automatyczne obliczenia statystyk medycznych

Decydując się na wybór firmy zajmującej się statystyką do doktoratu czy pracy magisterskiej, warto dowiedzieć się wcześniej, czy dysponuje ona nowoczesną platformą analityczną, przystosowaną do prowadzenia obliczeń statystycznych w sposób całkowicie zautomatyzowany. Powinna być ona także wyposażona w moduł intuicyjnego kodowania danych oraz ich walidacji. Poza tym wysokiej jakości oprogramowanie statystyczne umożliwia sporządzanie cyklicznych kopii zapasowych (Date Backup), dzięki czemu udaje się zniwelować ryzyko utraty cennych danych.

 

Jak wybrać najlepszą firmę?

Ściśle statystyką medyczną zajmuje się jedynie kilka firm badawczych na rynku, spośród których największym doświadczeniem może się pochwalić agencja BioStat. Jest to firma specjalizująca się w wykonywaniu analiz statystycznych dla farmacji i ośrodków medycznych, która funkcjonuje już od 15 lat w branży. Co istotne, zatrudnia ona doświadczonych statystyków i analityków, którzy mieli okazję współpracować z największymi koncernami farmaceutycznymi w kraju i za granicą.

 

Podsumowanie

Nie warto zatem zajmować się prowadzeniem analiz statystycznych do doktoratu na własną rękę. Wówczas jesteśmy bowiem narażeni na spore ryzyko błędów, co na pewno nie zadowoli promotora ani recenzenta. Dlatego też zlecenie zadania wykonania obliczeń zewnętrznej firmie badawczej jest najbardziej optymalnym spośród wszystkich rozwiązań. 

Analiza statystyczna w życiu codziennym

Ktoś nieobeznany z matematyką mógłby bez wątpienia stwierdzić, że analiza statystyczna to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla poważnych naukowców i zupełnie oderwane od codziennego życia. Tymczasem mnogość zastosowań tej gałęzi nauki powoduje, że każdego dnia dziesiątki razy napotykamy (mniej lub bardziej świadomie) na efekty zastosowania statystyki.

 

Co żelki mają wspólnego ze statystyką?

 

Aby zilustrować ogromne znaczenie statystyki w życiu codziennym, weźmy na przykład paczkę żelek, którą kupiłeś dziś rano w supermarkecie. Ich składniki zostały dobrane przy użyciu metod statystycznych, dzięki czemu nadają się do spożycia. Ich smak stanowi z kolei odpowiedź na oczekiwania konsumentów, zbadane przy użyciu... statystyki. Podobnie zresztą jak kształt żelek, ich cena czy projekt opakowań, w których są sprzedawane.

 

Produkcja tych słodyczy przebiegła pod znakiem licznych procesów kontroli jakości, silnie wspomaganych statystyką. Dzięki temu każdy żelkowy miś wygląda dokładnie tak samo jak wszystkie inne, pochodzące z tej samej linii produkcyjnej.

 

To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, nawet pozostając w temacie zakupu żelek: ich położenie na półce w supermarkecie zostało statystyczne określone jako najbardziej optymalne dla tego typu produktów, a dane o ich sprzedaży będą stanowiły przedmiot późniejszej analizy statystycznej.

 

Inne przykłady zastosowań

 

Rzecz jasna zastosowanie statystyki nie kończy się na towarach ze sklepowych półek czy stereotypowych analizach rynku. Udział tej dziedziny nauki jest nieoceniony w wielu innych branżach, często powszechnie słabo z nią kojarzonych. Może to być na przykład:

 

- medycyna: zarówno w kwestii testowania i wprowadzania na rynek nowych leków, jak i analizy danych pozyskanych z badań pacjentów, co umożliwia między innymi trafne przewidywanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;

 

- ubezpieczenia: za pomocą statystyki korporacje z tej branży mogą dokładnie określić wysokość opłaty za ubezpieczenie - zarówno mając na uwadze swój zysk, jak i atrakcyjność oferty dla klienta;

 

- prognozowanie pogody: dzięki modelom statystycznym zoptymalizowanym pod kątem obliczeń komputerowych jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć zjawiska pogodowe w kolejnych dniach;

 

- polityka: dzięki prawidłowej analizie danych sondażowych można z dużym prawdopodobieństwem oszacować przyszłe wyniki wyborów.

 

Podsumowując, statystyka pojawia się w naszym życiu codziennym wszędzie tam, gdzie możliwe jest jej zastosowanie, czyli analiza zbioru danych i wyszukiwanie w nim prawidłowości.

Statystyka... czyli... weryfikujemy hipotezy

Hipotetyczne założenia, a także różnego rodzaju tezy towarzyszą nam na co dzień. One same jednak w swym teoretycznym aspekcie nie stanowią tak naprawdę rzetelnego źródła informacji. Pewnych rzeczy się domyślamy. Jeszcze inne są tylko mglistą wizją. Dlatego tak ważne miejsce w naszej codzienności zajmuje statystyka. Nic nie weryfikuje hipotez tak skutecznie, jak ona.

 

Hipotezy nie tylko w pracach naukowych

 

Słysząc słowo hipoteza najczęściej myślimy o pracy naukowej. Przecież to przyszli magistrzy czy doktoranci zawierają ją w swojej pracy. Tymczasem hipoteza towarzyszy nam na każdej płaszczyźnie, która w swojej dynamice ulega ciągłemu rozwojowi. To właśnie hipotezy, a wraz z nimi kolejne pytania sprawiają, że człowiek szuka odpowiedzi – rozwija się i tworzy nowe perspektywy. Hipotezy stanowią ważny czynnik rozwoju gospodarki, psychologii, medycyny, socjologii czy nawet demografii.

 

Jak zbadać hipotezę?

 

Hipoteza to nie choroba, którą bada się w gabinecie lekarskim i leczy za pomocą odpowiednich terapii. Hipoteza to stwierdzenie, które wymaga dogłębnej analizy danych. Aby jej jednak dokonać, dane te trzeba wcześniej zebrać. A do tego służą odpowiednie metody statystyczne. Oczywiście na metodach tych doskonale znają się pracownicy firm badawczych, którzy potrafią zawsze dobrać optymalne narzędzia.

 

Analiza zebranych danych

 

Analizy statystyczne to kolejny, po zbieraniu danych, etap badania. Gdy zbiór danych jest już gotowy, można przejść do wyciągnięcia z niego konkretnej wiedzy. A to staje się możliwe właśnie dzięki analizom statystycznym. Ich zadaniem jest wyciągnięcie wniosków i zweryfikowanie faktów oraz hipotez. Tym samym stają się one odpowiedzią na pytania odnośnie naszych założeń i stawianych na co dzień tez.

 

Statystyka a biznes

 

Mówiąc o statystyce i jej wpływie na różne dziedziny naszego życia, nie możemy udawać, że nie dostrzegamy możliwości, jakie otwiera przed biznesem. Tutaj wykorzystywana jest ona do osiągania celów biznesowych, głównie zwiększania obrotu i maksymalizacji zysku. Dzięki analizom danych zebranych w trakcie badania firmy weryfikują rynek, poznają nastawienie klientów, a także ich potrzeby. Tym samym zdobywają odpowiedź na pytanie odnośnie zmian, jakie należy wprowadzić w koncepcji sprzedaży, czy kierunków, jakie należy obrać, by ostatecznie odnieść sukces.

 

Hipotezy są po to, by je weryfikować. Tylko wtedy istnieje sens ich tworzenia. A prawdziwym mistrzem w weryfikowaniu jest statystyka. Ta nauka nie pozostawia wątpliwości, ani pytań bez odpowiedzi.

Testy parametryczne i nieparametryczne

Aby uogólnić na całą populację wyniki badania statystycznego przeprowadzonego na próbie losowej, takiego jak np. badania świadomości marki, należy postawić hipotezę, a następnie ją zweryfikować. Służą do tego testy statystyczne, które dzielimy na parametryczne i nieparametryczne.

 

Ogólnie o testach

Testów parametrycznych używa się do oceny wartości parametrów dla danego rozkładu populacji, z którego losowana jest próba. Parametrami tymi mogą być średnia, wariancja czy odchylenie standardowe.

Testy nieparametryczne nie wymagają założeń dotyczących rozkładu zmiennej losowej populacji. Najczęściej wykorzystywaną w nich metodą jest uporządkowanie danych i zastąpienie ich rangami.

Zazwyczaj testy parametryczne mają swoje odpowiedniki wśród testów nieparametrycznych. Niektóre z nich prezentuje poniższa tabela.

 

test parametryczny

test nieparametryczny

test t-Studenta dla prób zależnych

test Wilcoxona

test t-Studenta dla prób niezależnych

test Manna-Whitney’a

jednoczynnikowa analiza wariancji

test Kruskala-Wallisa

 

Często stosowane są także inne testy nieparametryczne, takie jak test Chi kwadrat oraz test Shapiro-Wilka.

 

Charakterystyka testów parametrycznych

Parametryczne testy pozwalają na dokładniejsze analizy i ich wyniki są łatwiejsze do interpretowania. Wymagają jednak spełnienia większej ilości założeń. Najczęściej wymaga się między innymi, by próba pochodziła z populacji o rozkładzie normalnym. Symulacje pokazały jednak, że niespełnienie tego warunku nie musi dyskwalifikować testu. Co więcej w przypadku wielu badań statystycznych założenie to jest spełnione. Testy parametryczne są także mniej odporne na obserwacje odstające.

 

Charakterystyka testów nieparametrycznych

Dla testów nieparametrycznych nie jest wymagane spełnienie założenia o rozkładzie normalnym. Gdy liczność próby jest niewielka lub grupy nie są równoliczne, to testy nieparametryczne lepiej się sprawdzają. Nie są też tak wrażliwe na obserwacje odstające. Warto z nich korzystać, gdy mediana jest wielkością lepiej reprezentującą środek danych niż średnia. Wśród testów nieparametrycznych znajdziemy takie, które pozwalają analizować cechy niemierzalne. Wygoda ich użycia okupiona jest mniejszą efektywnością.

 

Podsumowanie

Prowadzenie badań statystycznych w medycynie czy naukach społecznych bardzo często sprowadza się do wykonania testu istotności – parametrycznego lub nieparametrycznego. Od prawidłowego wyboru zależeć może poprawność i dokładność wnioskowania. Niestety, decyzja nie zawsze jest łatwa do podjęcia.

Statystyka jako wsparcie dla skutecznego działania

Sama analiza statystyczna odnosi się do zbierania i przetwarzania dużych ilości danych, co ma za zadanie wskazać występujące zależności i korelacje.

 

Statystyka z widokiem na przyszłość

Przeprowadzenie właściwych obliczeń w głównej mierze pozwoli na wyznaczenie panujących trendów, a co za tym idzie na dopasowanie swoich działań do konkretnych potrzeb i oczekiwań rynku. Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, że analiza pozwoli na:

 • zwiększenie trafności decyzji;
 • ulepszenie dotychczas podejmowanych działań;
 • wskazywanie powiązań między wyznaczonymi elementami;
 • wskazanie oraz wyeliminowanie dotychczas popełnianych błędów;
 • zwiększenie świadomości mocnych stron.

 

Analiza, która pozwoli działać skutecznie

Tym samym można powiedzieć, że przeprowadzane analizy statystyczne mogą mieć zastosowanie w rozmaitych dziedzinach ludzkiego działania. Są one obecne zarówno w badaniach:

 • przeprowadzanych w sektorze medycyny;
 • satysfakcji i lojalności klientów;
 • marketingowych i rynku;
 • opinii pracowników.

Samo zebranie danych nie pozwoli na podejmowanie słusznych decyzji. Dopiero dzięki analizie tych danych możliwym jest tworzenie kreatywnych rozwiązań uskuteczniających dotychczas podejmowane działania. Jednocześnie badania takie mogą otworzyć szansę na wprowadzenie nowych rozwiązań czy produktów, które przyczyniają się do umocnienia pozycji danej firmy.

 

Statystyka ma służyć ludzkości

Natomiast jeśli o statystyce będzie mówić się w wymiarze sektora medycznego to warto zwrócić uwagę na to, że przeprowadzenie poprawnej analizy statystycznej może zadecydować o czyimś zdrowiu lub nawet zdrowiu. Dlatego też rozmawiając o biostatystyce należy w głównej mierze podkreślić wymiar etyczny realizowanych procesów badawczych.

 

Sytuacja, którą da się opanować

Najważniejsze zadania dla statystyki koncentrują się na właściwym zrozumieniu aktualnej sytuacji, a co za tym idzie na wskazaniu rozwiązań, które będą przyczyniać się do wzrostu i osiągania postawionych celów. Właściwie zrealizowana analiza statystyczna otwiera przede wszystkim nowe możliwości oraz dostarcza skutecznych rozwiązań wpływających na jakość podejmowanych działań i osiągane efekty.

 

Analizy danych

Oferta usług dla Big Data

Wielowymiarowa analiza danych i opracowanie wyników badań dla medycyny, farmacji, marketingu i sprzedaży, finansów oraz branży ekonomicznej.

 

Wysokorozwinięte analizy danych

Prowadzenie badań w zakresie analizy danych wiąże się z rozbudowanymi obliczeniami matematycznymi, statystycznymi z użyciem zaawansowanych pakietów R oraz SPSS. Pozwalają one na elastyczne dopasowanie się do celów badawczych, a także branży w jakiej funkcjonuje zleceniodawca projektu.


Eksperci w analizie

BioStat® prowadzi analizy danych, odpowiednio w V fazach, które kolejno odpowiadają za skrupulatne przygotowanie, rozporządzanie, analizę, wnioskowanie i prognozowanie w  oparciu o Big Data:

I ETAP

 • pozyskanie,
 • porządkowanie,
 • przetwarzanie i przechowywanie danych ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych.
   

II ETAP

 • analizy wielowymiarowe i jednowymiarowe,
 • wydobycie wiedzy ze złożonych struktur Big Data,
 • prezentowanie informacji w systemach informatycznych.
   

III ETAP

wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych do analizy danych tj.:

 • ryzyko odejścia konsumenta od firmy,
 • modelowanie prawdopodobieństwa lojalności klientów,
 • ryzyko kredytowe, modeli scoringowych,
 • nadużycia klientów w stosunku do przedsiębiorstwa,
 • ryzyko niewypłacalności,
 • przewidywanie ryzyka umieralności.
   

IV ETAP

 • tworzenie rozbudowanych modeli prognostycznych i symulacji, odnoszących się do zjawisk i aktualnych wydarzeń zachodzących w społeczeństwie i gospodarce,
 • wyciąganie wniosków i konstruowanie sądów w oparciu o przeanalizowane dane.

 

Eksperckie analizy BioStat® są rekomendowane przez liderów branż takich jak FMCG, medycynę i farmację, instytucje publiczne oraz organizacje naukowe i akademickie. W ciągu 15 lat działalności zespół BioStat® zrealizował ponad 1000 analiz oraz wspomógł opublikowanie ponad 500 badań naukowych.

 

Big Data w każdej branży 

Analizy o charakterze Big Data wymagają to obliczenia dużej ilości zmiennych, mających różnorodny charakter. Możliwość ich analizy i zarządzanie nimi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ale również narzędzi badawczych, pozwalających wykonać kompleksowe statystyki. Dzięki dobrej organizacji, a także dysponowaniu specjalistycznymi narzędziami badawczymi jesteśmy w stanie zapewnić o skuteczności badań, dając 12-miesięczną gwarancję na nasze usługi.

Analiza Statystyczna - doktorat

Statystyk | Analiza danych
Doktorat i prAce naukowe. BioStat.


Analiza statystyczna
Jeśli planujesz lub już pracujesz nad swoją pracą doktorską, propozycją lub jakimkolwiek zadaniem badawczym, istnieje duża szansa, że pojawił się termin "analiza statystyczna". Spotkania z tym często zastraszającym terminem nie są nieuzasadnione, ponieważ statystyki stanowią jeden z elementów niezbędnych do zakończenia projektu badawczego. W każdej inicjatywie badawczej napotkasz dane, a statystyka daje Ci siłę do wyciągnięcia znaczących wniosków z tych danych. Analiza statystyczna, jeśli jest wykonywana prawidłowo, może pomóc w zbieraniu, kategoryzacji, podsumowaniu, prezentacji i interpretacji danych w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników, pozwalając Ci pewnie zakończyć badania.  Jesteśmy ekspertami w zakresie narzędzi do analizy danych, takich jak ANOVA, korelacja, regresja, testy ważności i wiarygodności, SEM, wieloczynnikowa praca magisterska itp.
Co Państwu oferuje?
Wiarygodna analiza statystyczna rozpoczyna się od zebranych danych, dlatego też zapewniamy wsparcie od obliczenia wielkości próby do interpretacji wyników. Pomagamy analizować zebrane dane, przedstawiamy wyniki w atrakcyjnym formacie z wykorzystaniem tabel i liczb oraz pomagamy zrozumieć, jak interpretować wyniki.
Stosujemy się do dwukierunkowego procesu uczenia się, w którym nie tylko rozumiesz narzędzia, które zostały użyte do analizy, ale także rozumowanie ich wyboru. Wierzymy, że analiza danych jest czymś więcej niż tylko środkiem do ukończenia studiów doktoranckich, jest to ważne doświadczenie edukacyjne, które daje możliwość zostania ekspertem w dziedzinie statystyki.
Dlaczego warto wybrać nasze usługi?
- Gwarantowana wysoka jakość wyników, 15 lat doświadczenia

- 12 miesięcy GWARANCJI
- Terminowe dostarczanie wyników i interpretacja
- Tylko analizy wewnętrzne, zapewniające bezpieczeństwo danych
- Zapewniona oryginalność produktu końcowego
Z jakich testów statystycznych i narzędzi korzysta,my.
Nasi wyszkoleni statystycy biegle posługują się niezliczoną ilością narzędzi statystycznych, aby zaoferować Państwu najlepszą możliwą interpretację wyników. Oto tylko kilka opcji, które oferujemy:
Statystyki opisowe T-Tests
Mann-Whitney U Test
Analizy korelacji
Analizy regresji (liniowe i wielokrotne)
Testowanie niezawodności (Alfa Cronbacha, Połowa podziału Guttmana)
Dane Normalność

Analiza czynnika poszukiwawczego (EFA) Analiza czynnika potwierdzającego (CFA)
Analiza dyskryminacyjna Konwergencja Ważność
Analiza głównych elementów składowych (PCA) Modelowanie równań strukturalnych (SEM)
Analiza ścieżki Analiza tematyczna
Tabele krzyżowe I wiele, dużo więcej....


Szukasz pomocy z konkretnym narzędziem statystycznym i nie możesz go znaleźć w powyższej tabeli? Skontaktuj się z nami i daj nam znać czego szukasz. Jesteśmy po to, aby pomóc.
Z jakiego oprogramowania korzystamy?
Nasi statystycy są szkoleni w MS Excel, SPSS, R.
Masz pytania lub potrzebujesz wyjaśnień? Aby uzyskać dalszą pomoc, prosimy o kontakt z nami:

www.biostat.com.pl

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych