Na co zwrócić uwagę w badaniach naukowych?

badania statystyczne

Troszcząc się o jakość przeprowadzanych badań, należy we właściwy sposób zrealizować obliczenia statystyczne, które pozwolą na poprawne zinterpretowanie badanych zjawiska i skonstruowanie wniosków. Tym samym wykonując obliczenia do doktoratu i innych prac naukowych, warto zwrócić uwagę na możliwość pozyskiwania ze zgromadzonych danych maksymalnej ilości informacji. Oznacza to, że dobrze zrealizowany proces badawczy to ten, który pozwala na dogłębne zrozumienie badanego zagadnienia.

 

Poprawność przekłada się na efekt końcowy

Podejmując się jednak obliczeń statystycznych warto pamiętać, że będą one odnosić się do tego zakresu, który został wskazany przed rozpoczęciem zbierania danych. Warto także pamiętać przeprowadzając obliczenia do prac naukowych, że profesjonalny proces powinien skupiać się przede wszystkim na planie badania i na poprawności takich jego elementów jak:

  • projektowanie badania z uwzględnieniem wybrania odpowiedniej metodologii i narzędzi, zdefiniowania hipotez badawczych;
  • zrealizowanie analizy statystycznej;
  • opracowanie końcowego raportu, który jest czytelny.

 

Metody to nie wszystko…

Realizując procesy badawcze do prac naukowych, warto odnieść się do takich metod analizy statystycznej jak m.in.:

  • analiza regresji;
  • testy istotności;
  • analizy czynnikowe;
  • analizy przeżywalności.

Dzięki wykorzystaniu fachowych metod, można pozyskać informacje, które z punktu widzenia realizowanego procesu badawczego są najważniejsze. Jednocześnie warto zaznaczyć, że podejmując działania w sprawie poprawy jakości obliczeń do doktoratu, warto korzystać z pomocy innych osób, które będą w stanie spojrzeć na badane zagadnienia świeżym okiem.

 

Jakie powinny być pozyskane dane?

Realizowanie procesów naukowych opartych na wieloetapowych działaniach wymaga od badacza zachowania szczególnej uważności, która pozwoli mu na wydobywanie informacji z pozyskiwanych danych, które będą odznaczać się:

  • użytecznością – informacje będzie można zastosować w praktyce;
  • możliwością ich wykorzystania w kolejnych badaniach;
  • skonkretyzowaniem informacji  w odpowiedzi na temat badania.

Wyniki przeprowadzanych badań powinny przede wszystkim cieszyć się wiarygodnością. Tylko wtedy będzie można powiedzieć o zrealizowany procesie, iż jest on skuteczny i spełnia swoje zadania. Podejmując się trudu badawczego należy być gotowym tak na wyniki zgodne ze swoimi przewidywaniami, jak i na wyniki całkiem odmienne.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy można stworzyć plan analizy bez określenia hipotez badawczych?

Hipotezy badawcze czy pytania badawcze nakreślają statystykowi co badacz chce zweryfikować, jak również pozwalają określić jakie zmienne powinien uwzględnić w analizie. Nie posiadając takich hipotez trudno odpowiednio dobrać metody statystyczne. Jedyną sytuacją w której możemy pozwolić sobie na pracę bez hipotez to przypadek w którym otrzymujemy od badacza jasną instrukcję co i jakimi metodami chce zweryfikować.

Czy współpracę możemy nawiązać zanim zgromadzone zostaną przez nas dane?

Tak oczywiście! Jest to wręcz najlepszy moment, gdyż możemy wspomóc Państwa w konstrukcji badania, tworzeniu hipotez badawczych i zaplanowaniu jakie dane należy gromadzić aby poprawnie je zweryfikować.

Zobacz także

Tagi

statystyka w pracach naukowych
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne