Statystyka sposobem na sukces - statystyka w pracach naukowych

analizy statystyczne

Można powiedzieć, że obliczenia statystyczne stanowią podstawę wszelkich prac z zakresu różnorakich dziedzin nauki. Dlatego też statystyka do prac naukowych powinna być realizowana z dużą uważnością, gdyż to ona pozwala na zrozumiałe przedstawienie zjawiska oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków. Stąd też o statystyce można mówić jako o tej, która stanowi punkt wyjściowy dla przeprowadzanych działań naukowych.

 

Statystyka pomaga widzieć świat

Zrealizowane projekty naukowe mogą mieć znaczenie dla podejmowania trafnych decyzji z uwzględnieniem różnorakich działań. Na przykład przeprowadzając proces badawczy nakierowany na zadowolenie konsumentów można dowiedzieć się czego ta grupa potrzebuje, a następnie dostarczyć im to. Jest to możliwe między innymi dzięki przeprowadzeniu obliczeń wskazujących zachodzące korelacje. Stąd też warto zaznaczyć, że statystyka:

  • może być opisowa, więc opierająca się na metodach gromadzenia, opracowywania oraz prezentacji z uwzględnieniem sumarycznego opisu;
  • może dotyczyć wnioskowania statystycznego – to metody wnioskowania dotyczące całej populacji, ale przy uwzględnieniu w badaniu tylko konkretnej próby.

 

Badanie, które powie jak jest

Realizacja obliczeń statystycznych opiera się na pozyskiwaniu informacji potrzebnych z punktu widzenia realizowanego badania. Poprzez przeprowadzanie procesu można wykryć pewne treści lub je potwierdzić. Stąd też badania statystyczne traktujemy jako te, które pozwalają na wydobycie wiedzy o badanej społeczności.

 

Przebieg badania ma znaczenie

Biorąc pod uwagę przebieg badania statystycznego należy odnieść się do takich jego etapów jak:

  • przygotowanie konkretnego badania;
  • przeprowadzenie obserwacji statystycznej;
  • opracowanie oraz prezentacja zebranego materiału;
  • analiza statystyczna.

Realizując proces badawczy warto uwzględniać konkretny plan, który pozwoli na uzyskanie rzetelnych informacji. To natomiast przełoży się na wysoką jakość przeprowadzanego badania.

 

Liczby nakierowane na działanie

Starając się zrozumieć zachodzące zdarzenia warto odnieść się do procesów badawczych, które nakierowane są na pozyskiwanie i analizowanie informacji. Tym samym statystyka do prac naukowych może okazać się czymś więcej niż tylko teorią. Pozyskane informacje można wykorzystać w konkretnych działaniach, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie – czy to przez wprowadzenie odpowiednich zmian czy podjęcie trafnych decyzji.

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego statystyka jest ważna w pracy naukowej?

Statystyka jest ważna w pracy naukowej, ponieważ stanowi podstawę wszelkich prac z zakresu różnorakich dziedzin nauki. Statystyka pozwala na zrozumiałe przedstawienie zjawiska oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków.

Co to jest statystyka opisowa?

Statystyka opisowa to gałąź statystyki, która opiera się na metodach gromadzenia, opracowywania oraz prezentacji z uwzględnieniem sumarycznego opisu.

Co to jest wnioskowanie statystyczne?

Wnioskowanie statystyczne to metody wnioskowania dotyczące całej populacji, ale przy uwzględnieniu w badaniu tylko konkretnej próby.

Zobacz także

Tagi

analiza statystyczna statystyka w pracach naukowych
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne