Miejsce statystyki medycznej w procesach badawczych

analizy statystyczne

Rozwój nauki pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych procesów badawczych, które mają na celu polepszyć ogólną sytuację człowieka – jego zdrowia i odczuwanej jakości życia. W tym celu badacze często odnoszą się do statystyki, która w swoim zakresie skupia się na pozyskiwaniu, analizie danych oraz zaprezentowaniu ostatecznych wniosków. Statystyka w swoim działaniu może także odnosić się do zjawisk masowych.

 

Bez statystyki ani rusz…

Dzięki rozwojowi statystyki jako nauki, badacze zyskują innowacyjne narzędzie i metody, które pozwalają na przeprowadzanie procesów badawczych na dużych zbiorach danych. Przy czym jednocześnie ułatwiają analizę i interpretację zyskanych danych. W szczególności rozwój nauki odbija się w pozytywny sposób na skuteczności statystyki medycznej, którą stosuje się m.in. w:

  • epidemiologii;
  • badaniach usług zdrowotnych;
  • badaniach klinicznych, obserwacyjnych.

 

Uważaj na dane!

Podejmując się jednak zrealizowania procesu badawczego czerpiącego z danych medycznych należy pamiętać, iż określane są one jako „dane wrażliwe”, przez co rozumienie się, że mogą one odnosić się do stanu zdrowia, kodu genetycznego czy nałogów. Stąd przetwarzanie danych medycznych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy służy ochronie stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych czy leczenia pacjentów. Przy czym można wyróżnić dane:

  • prospektywne – odnoszą się do danych zbieranych od dnia rozpoczęcia badania, aż do dnia, który kończy proces badawczy;
  • retrospektywne – skupiają się na przeszłości i oparte są na takich dokumentach jak historia choroby pacjenta.

 

Za co odpowiada statystyka?

Korzystanie w procesach badawczych w dziedzinie medycyny ze statystyki ma umożliwić:

  • wyciągnięcie jak największej ilości informacji ze zgromadzonych danych w odniesieniu do postawionego celu;
  • opisanie występujących tendencji i wskazanie powiązań oraz korelacji występujących pomiędzy poszczególnymi zmiennymi.

Jednak decydując się na wykorzystanie statystyki w procesie należy pamiętać, że zbiera ona informacje tylko na ten temat, którym objęte jest podejmowane działanie badawcze, a tym samym pominięte zostaną wszystkie te dane, które nie mają znaczenia z punktu widzenia statystyki.

 

Statystyka, która spotkała się z medycyną

Łącząc statystykę z medycyną zyskuje się specyficzne narzędzie, które dzięki wykorzystaniu metod statystycznych może przyczynić się do usprawnienia działań w takich dziedzinach jak: biologia, fizjologia, a także medycyna. Każde badanie, w którym statystyka medyczna została wykorzystana do pozyskania informacji, cieszy się wysoką wiarygodnością oraz efektywnością, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie tych istniejących.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są rodzaje danych medycznych?

Wyróżnia się dane prospektywne – odnoszące się do danych zbieranych od dnia rozpoczęcia badania, aż do dnia, który kończy proces badawczy oraz dane retrospektywne, skupiające się na przeszłości i oparte na takich dokumentach jak historia choroby pacjenta.

Dlaczego przetwarzanie danych medycznych jest dopuszczalne tylko w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych czy leczenia pacjentów?

Dane medyczne są uznawane za „dane wrażliwe”, ponieważ mogą odnosić się do stanu zdrowia, kodu genetycznego czy nałogów. Dlatego przetwarzanie takich danych jest dopuszczalne tylko w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych czy leczenia pacjentów.

Jakie są korzyści wynikające z połączenia statystyki z medycyną?

Połączenie statystyki z medycyną umożliwia usprawnienie działań w dziedzinach takich jak biologia, fizjologia i medycyna. Badania, w których statystyka medyczna została wykorzystana do pozyskania informacji, cieszą się wysoką wiarygodnością oraz efektywnością, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie tych istniejących.

Zobacz także

Tagi

badania rynku medycznego
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne