Badania pełne

Spis statystyczny

Spis statystyczny to jeden z rodzajów badania statystycznego pełnego. Stosuje się go do określenia zachowań poszczególnych zjawisk masowych w określonym z góry czasie (momencie przeprowadzenia spisu statystycznego). Na bazie spisów statystycznych jest możliwe wyciąganie konkretnych wniosków dotyczących danego zjawiska na przestrzeni dłuższego czasu. Spisy dostarczają konkretnych informacji dotyczących ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., ale nie tylko, bo mogą też charakteryzować gospodarkę (wielkość przedsiębiorstw, sekcje PKD itp.), środowisko naturalne (czystość rzek, zalesienie itp.), czy gospodarstwa rolne. Należy spełniÄć kilka warunków, aby spis statystyczny był‚ wiarygodny:

  •   powszechność (np. spis ludności nie może pomijać żadnej gminy)
  •   jednochwilowość (dane muszą pochodzić z konkretnego momentu w czasie),
  •   bezpośredniość (dane uzyskiwane są od osób, których dotyczą),
  •   służenie wyłącznie celom statystycznym (obowiązuje tajemnica spisowa).

Specjalnym rodzajem spisu statystycznego jest odbywający się w naszym kraju Narodowy Spis Powszechny najobszerniejsza forma podawania informacji statystycznych o ludności i wszystkich związanych z nią cechach (status materialny, warunki społeczne, liczebność rodzin, wykształcenie, przynależność do grupy narodowej, językowej, kulturowej i wiele innych).

Rejestry statystyczne

Badania pełne

Rejestracja statystyczna polega na systematycznym zbieraniu określonych faktów, ustalonych wcześniej jako przedmiot badania statystycznego. Dotyczy przede wszystkim zjawisk, które stale występują w całym społeczeństwie bądź w jego grupach i nie należą do zjawisk typowo losowych. Dzięki nim można określić zachowania społeczeństwa lub jego grup na przestrzeni wielu lat

Badania pełne

Rejestracja statystyczna zgonów i narodzin Klasycznym przykładem rejestracji statystycznej jest rejestracja zgonów oraz urodzeń, pozwalająca na statystyczne określenie wysokości przyrostu bądź zmniejszenia się liczby ludności w danym regionie.

Badania pełne

Zastosowanie wyników badań statystycznych Wyniki badań statystycznych są przydatne politykom, przedsiębiorcom, czy uczelniom. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie wyników badań w biznesie. Przedsiębiorcy mogą dzięki nim trafniej określić, czy produkcja będzie się zmniejszać, czy zwiększać, czy będą potrzebni nowi pracownicy, czy wręcz przeciwnie, trzeba nastawić się na redukcje.

Sprawozdawczość statystyczna

Sprawozdawczość statystyczna to forma badania statystycznego całkowitego, badającego wszystkie zjawiska społeczno-gospodarcze.

Przepływ informacji statystycznych
Informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa, czy instytucji publicznej, przekazywane są regionalnym instytucjom odpowiedzialnym za statystykę. W Polsce są to GUS oraz Urzędy Statystyczne w poszczególnych województwach. Bardzo często można się z tym zagadnieniem spotkać także w dużych, rozbudowanych strukturalnie przedsiębiorstwach, gdzie każdy dział‚ raportuje systematycznie o osiąganych przez siebie wynikach.

Statystyczne ujęcie zjawisk społecznych
Statystyka dotyczy m.in. różnych zjawisk zachodzących w społeczeństwie i w gospodarce, o których informacje gromadzone są przy pomocy sprawozdań okresowych. Jedną z najważniejszych cech sprawozdawczości jest to, że wykorzystuje zarówno słowny, jak i liczbowy opis badanego zjawiska.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne