Tag: wykresy ilosciowe

Zgromadziłem dane ilościowe… I co dalej?

Efektywne przeprowadzenie procesu badawczego wiąże się z pozyskaniem w jego toku zarówno danych ilościowych, które obrazują badane zagadnienie w ujęciu liczbowym, jak i jakościowych umożliwiających na wskazanie przyczyn zachodzących zjawisk oraz prognozowanie przyszłych wydarzeń. Analiza danych o charakterze ilościowych pozwoli zaś na zrozumienie zgromadzonych informacji oraz wyciągnięcie wniosków.

 

Techniki przedstawiania zgromadzonych danych

Kiedy zgromadzi się już dane, warto zadbać o ich odpowiednią wizualizację, np. za pomocą wykresów, co ułatwi odczytywanie pozyskanych wyników oraz ich porównywanie
w wybranym horyzoncie czasowym. Warto przed wizualizacją pogrupować dane
w poszczególne kategorie (np. pod względem wieku, zajmowanego stanowiska w firmie). Wśród technik służących do podsumowania zgromadzonych danych, można wyznaczyć:

  • wykresy słupkowe,
  • histogramy – szereg prostokątów zamieszczonych na osi współrzędnych,
  • wykresy liniowe,
  • wykresy kołowe – stosuje się je, aby zobrazować względną wielkość danej grupy na tle całości.

 

O roli wykresów w procesie badawczym

Przedstawienie danych ilościowych w postaci wykresów pozwala na ich zobrazowanie, a tym samym ułatwia ich podgląd, dzięki ich uporządkowaniu. Wykresy pozwalają szybko zorientować się, w jaki sposób dane zostały pogrupowane oraz wskazać osiągane wyniki  i porównać poszczególne kategorie, a tym samym wskazać mocne i słabe punkty. Ogólnie rzecz ujmując, zastosowanie wykresów w raporcie końcowym z badania przede wszystkim:

  • umożliwia łatwe zrozumienie zgromadzonych danych osobom zlecających badanie,
  • wizualizuje dane dając obiektywny podgląd na zgromadzone dane,
  • pozwala w łatwy sposób na wychwycenie zależności,
  • daje szansę na zaprezentowanie w prosty sposób danych w wybranym horyzoncie czasowym (np. przestrzeni pięciu ostatnich lat).

 

Wiarygodne dane są podstawą rozwoju

Wizualizacja danych wzbogaca raport końcowy, a przy tym pozwala na podgląd danych ilościowych w dowolnym momencie – bez konieczności czytania szczegółowych raportów. Warto pamiętać, że analiza danych ma przede wszystkim na celu wskazanie zachodzących przemian i zjawisk, a zatem wskazanie zależności  i korelacji, co następnie ma przełożyć się na osiągane wyniki w przyszłości. Podstawią efektywnego badania są wiarygodne dane, które odpowiednio zanalizowane, pozwolą na zastosowanie skutecznych działań przekładających się na sukces firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych