Tag: desk research

Analiza desk research - Kluczowe narzędzie w badaniu rynku i zbieraniu informacji

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, wiedza i informacje są niezwykle cenne. Przedsiębiorcy, jak i badacze muszą posiadać odpowiednie narzędzia i metody, aby zebrać, analizować i interpretować dane, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Jedną z najważniejszych technik stosowanych w tym celu jest analiza danych zastanych - desk research

 

Czym jest analiza desk research?

 

Analiza desk research, znana również jako analiza danych zastanych, odnosi się do procesu badania i analizy informacji, które są dostępne publicznie lub zgromadzone wewnątrz organizacji. Obejmuje ona przeszukiwanie różnych źródeł, takich jak raporty branżowe, artykuły naukowe, statystyki, publikacje prasowe, raporty finansowe, strony internetowe i wiele innych. Głównym celem analizy desk research jest zdobycie wiedzy i informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu rynku, konkurencji, zachowań klientów oraz trendów i innowacji w danej dziedzinie.

 

Jakie są kluczowe korzyści analizy desk research?

 

 • Pozyskanie istotnych informacji: Analiza desk research umożliwia dostęp do szerokiej gamy informacji, które są dostępne publicznie. Daje to badaczom i przedsiębiorcom możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku, trendów, konkurencji, analizy SWOT, statystyk demograficznych i wielu innych danych, które są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Przeprowadzanie własnych badań i zbieranie danych pierwotnych może być czasochłonne i kosztowne. Analiza desk research pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, wykorzystując istniejące już źródła informacji. Wielu dostawców danych oferuje również gotowe raporty i analizy, które mogą być wykorzystane do opracowania strategii biznesowych.
 • Zrozumienie rynku i konkurencji: Analiza desk research dostarcza wglądu w obecne trendy, wzorce zachowań klientów, preferencje i strategie konkurencji. To pozwala przedsiębiorcom i badaczom na dokładniejsze zrozumienie otoczenia rynkowego i wykorzystanie tych informacji do rozwoju i doskonalenia swoich produktów i usług.
 • Wsparcie procesu podejmowania decyzji: Analiza desk research dostarcza solidnej podstawy informacyjnej do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Dobrej jakości informacje i analizy mogą pomóc w ocenie wykonalności nowych projektów, ocenie ryzyka inwestycyjnego, identyfikacji nowych możliwości rynkowych i podejmowaniu strategicznych decyzji.

 

Jak wygląda proces analizy desk research?

 

 1. Definiowanie celów badania: Pierwszym krokiem jest jasne określenie celów badania.To pomoże skoncentrować analizę na konkretnych aspektach rynku lub problemach do rozwiązania.
 2. Wybór odpowiednich źródeł danych: Następnie należy zidentyfikować odpowiednie źródła danych, które zapewnią potrzebne informacje. Mogą to być raporty rynkowe, publikacje branżowe, bazy danych, artykuły naukowe, statystyki itp. Ważne jest, aby wybierać wiarygodne źródła i sprawdzić, czy są aktualne.
 3. Zbieranie danych: W tym etapie zbiera się dane z wybranych źródeł. Może to obejmować czytanie raportów, analizowanie statystyk, badanie stron internetowych itp. Ważne jest, aby dokumentować źródła danych i zachować odpowiednią strukturę zbieranych informacji.
 4. Organizacja i porządkowanie danych: Po zebraniu danych należy je zorganizować i uporządkować. Można tworzyć tabele, wykresy, diagramy i inne narzędzia wizualizacji, które pomogą w łatwiejszej analizie i interpretacji danych.
 5. Analiza danych: Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy danych. Może to obejmować identyfikację trendów, porównanie danych, wyodrębnianie istotnych informacji itp. Celem analizy danych jest uzyskanie wglądu w badane zagadnienia i odpowiedzi na pytania badawcze.
 6. Interpretacja wyników: Po przeprowadzeniu analizy danych należy dokonać interpretacji wyników. Warto zwrócić uwagę na ważne zależności, tendencje, istotne odkrycia oraz przyszłe możliwości i zagrożenia dla badanego rynku lub problemu.
 7. Przygotowanie raportu: Ostatecznym krokiem jest przygotowanie raportu zawierającego wyniki analizy desk Research. Raport powinien zawierać podsumowanie celów badania, metodologii, zebranych danych, wyników analizy, wnioski, rekomendacje i ewentualne dalsze kroki do podjęcia.

 

Analiza desk research odgrywa kluczową rolę w procesie badania rynku i zbierania informacji. Dostarcza ona cenne dane i wiedzę, które są niezbędne dla przedsiębiorców i badaczy, aby podejmować dobrze poinformowane decyzje biznesowe. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji, analiza desk research umożliwia zgłębienie wiedzy na temat rynku, konkurencji i trendów, co może przyczynić się do sukcesu organizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych