Analiza desk research - Kluczowe narzędzie w badaniu rynku i zbieraniu informacji

badania rynku

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, wiedza i informacje są niezwykle cenne. Przedsiębiorcy, jak i badacze muszą posiadać odpowiednie narzędzia i metody, aby zebrać, analizować i interpretować dane, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Jedną z najważniejszych technik stosowanych w tym celu jest analiza danych zastanych - desk research

 

Czym jest analiza desk research?

 

Analiza desk research, znana również jako analiza danych zastanych, odnosi się do procesu badania i analizy informacji, które są dostępne publicznie lub zgromadzone wewnątrz organizacji. Obejmuje ona przeszukiwanie różnych źródeł, takich jak raporty branżowe, artykuły naukowe, statystyki, publikacje prasowe, raporty finansowe, strony internetowe i wiele innych. Głównym celem analizy desk research jest zdobycie wiedzy i informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu rynku, konkurencji, zachowań klientów oraz trendów i innowacji w danej dziedzinie.

 

Jakie są kluczowe korzyści analizy desk research?

 

 • Pozyskanie istotnych informacji: Analiza desk research umożliwia dostęp do szerokiej gamy informacji, które są dostępne publicznie. Daje to badaczom i przedsiębiorcom możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku, trendów, konkurencji, analizy SWOT, statystyk demograficznych i wielu innych danych, które są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Przeprowadzanie własnych badań i zbieranie danych pierwotnych może być czasochłonne i kosztowne. Analiza desk research pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, wykorzystując istniejące już źródła informacji. Wielu dostawców danych oferuje również gotowe raporty i analizy, które mogą być wykorzystane do opracowania strategii biznesowych.
 • Zrozumienie rynku i konkurencji: Analiza desk research dostarcza wglądu w obecne trendy, wzorce zachowań klientów, preferencje i strategie konkurencji. To pozwala przedsiębiorcom i badaczom na dokładniejsze zrozumienie otoczenia rynkowego i wykorzystanie tych informacji do rozwoju i doskonalenia swoich produktów i usług.
 • Wsparcie procesu podejmowania decyzji: Analiza desk research dostarcza solidnej podstawy informacyjnej do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Dobrej jakości informacje i analizy mogą pomóc w ocenie wykonalności nowych projektów, ocenie ryzyka inwestycyjnego, identyfikacji nowych możliwości rynkowych i podejmowaniu strategicznych decyzji.

 

Jak wygląda proces analizy desk research?

 

 1. Definiowanie celów badania: Pierwszym krokiem jest jasne określenie celów badania.To pomoże skoncentrować analizę na konkretnych aspektach rynku lub problemach do rozwiązania.
 2. Wybór odpowiednich źródeł danych: Następnie należy zidentyfikować odpowiednie źródła danych, które zapewnią potrzebne informacje. Mogą to być raporty rynkowe, publikacje branżowe, bazy danych, artykuły naukowe, statystyki itp. Ważne jest, aby wybierać wiarygodne źródła i sprawdzić, czy są aktualne.
 3. Zbieranie danych: W tym etapie zbiera się dane z wybranych źródeł. Może to obejmować czytanie raportów, analizowanie statystyk, badanie stron internetowych itp. Ważne jest, aby dokumentować źródła danych i zachować odpowiednią strukturę zbieranych informacji.
 4. Organizacja i porządkowanie danych: Po zebraniu danych należy je zorganizować i uporządkować. Można tworzyć tabele, wykresy, diagramy i inne narzędzia wizualizacji, które pomogą w łatwiejszej analizie i interpretacji danych.
 5. Analiza danych: Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy danych. Może to obejmować identyfikację trendów, porównanie danych, wyodrębnianie istotnych informacji itp. Celem analizy danych jest uzyskanie wglądu w badane zagadnienia i odpowiedzi na pytania badawcze.
 6. Interpretacja wyników: Po przeprowadzeniu analizy danych należy dokonać interpretacji wyników. Warto zwrócić uwagę na ważne zależności, tendencje, istotne odkrycia oraz przyszłe możliwości i zagrożenia dla badanego rynku lub problemu.
 7. Przygotowanie raportu: Ostatecznym krokiem jest przygotowanie raportu zawierającego wyniki analizy desk Research. Raport powinien zawierać podsumowanie celów badania, metodologii, zebranych danych, wyników analizy, wnioski, rekomendacje i ewentualne dalsze kroki do podjęcia.

 

Analiza desk research odgrywa kluczową rolę w procesie badania rynku i zbierania informacji. Dostarcza ona cenne dane i wiedzę, które są niezbędne dla przedsiębiorców i badaczy, aby podejmować dobrze poinformowane decyzje biznesowe. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji, analiza desk research umożliwia zgłębienie wiedzy na temat rynku, konkurencji i trendów, co może przyczynić się do sukcesu organizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest analiza desk research?

Analiza desk research, znana również jako analiza badań dokumentacyjnych, to proces gromadzenia, analizy i interpretacji informacji dostępnych publicznie w celu zdobycia wiedzy na temat określonego tematu. Opiera się na badaniu źródeł informacji, takich jak raporty, artykuły, bazy danych, publikacje naukowe, strony internetowe itp., aby uzyskać wgląd w dane, trendy, statystyki i inne istotne informacje.

Jakie są korzyści z przeprowadzania analizy desk research?

Analiza desk research jest realtywnie tania, ponieważ wykorzystuje istniejące źródła publiczne, które są łatwo dostępne. Nie wymaga przeprowadzania dodatkowych badań terenowych ani ankietyzacji. Ponadto ze względu na dostępność i gotowość danych, analiza desk research może być przeprowadzana stosunkowo szybko, umożliwiając badaczom szybkie poznanie istotnych informacji.

Zobacz także

Tagi

badania rynku i opinii desk research
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne