Zgromadziłem dane ilościowe… I co dalej?

analizy statystyczne

Efektywne przeprowadzenie procesu badawczego wiąże się z pozyskaniem w jego toku zarówno danych ilościowych, które obrazują badane zagadnienie w ujęciu liczbowym, jak i jakościowych umożliwiających na wskazanie przyczyn zachodzących zjawisk oraz prognozowanie przyszłych wydarzeń. Analiza danych o charakterze ilościowych pozwoli zaś na zrozumienie zgromadzonych informacji oraz wyciągnięcie wniosków.

 

Techniki przedstawiania zgromadzonych danych

Kiedy zgromadzi się już dane, warto zadbać o ich odpowiednią wizualizację, np. za pomocą wykresów, co ułatwi odczytywanie pozyskanych wyników oraz ich porównywanie
w wybranym horyzoncie czasowym. Warto przed wizualizacją pogrupować dane
w poszczególne kategorie (np. pod względem wieku, zajmowanego stanowiska w firmie). Wśród technik służących do podsumowania zgromadzonych danych, można wyznaczyć:

 • wykresy słupkowe,
 • histogramy – szereg prostokątów zamieszczonych na osi współrzędnych,
 • wykresy liniowe,
 • wykresy kołowe – stosuje się je, aby zobrazować względną wielkość danej grupy na tle całości.

 

O roli wykresów w procesie badawczym

Przedstawienie danych ilościowych w postaci wykresów pozwala na ich zobrazowanie, a tym samym ułatwia ich podgląd, dzięki ich uporządkowaniu. Wykresy pozwalają szybko zorientować się, w jaki sposób dane zostały pogrupowane oraz wskazać osiągane wyniki  i porównać poszczególne kategorie, a tym samym wskazać mocne i słabe punkty. Ogólnie rzecz ujmując, zastosowanie wykresów w raporcie końcowym z badania przede wszystkim:

 • umożliwia łatwe zrozumienie zgromadzonych danych osobom zlecających badanie,
 • wizualizuje dane dając obiektywny podgląd na zgromadzone dane,
 • pozwala w łatwy sposób na wychwycenie zależności,
 • daje szansę na zaprezentowanie w prosty sposób danych w wybranym horyzoncie czasowym (np. przestrzeni pięciu ostatnich lat).

 

Wiarygodne dane są podstawą rozwoju

Wizualizacja danych wzbogaca raport końcowy, a przy tym pozwala na podgląd danych ilościowych w dowolnym momencie – bez konieczności czytania szczegółowych raportów. Warto pamiętać, że analiza danych ma przede wszystkim na celu wskazanie zachodzących przemian i zjawisk, a zatem wskazanie zależności  i korelacji, co następnie ma przełożyć się na osiągane wyniki w przyszłości. Podstawią efektywnego badania są wiarygodne dane, które odpowiednio zanalizowane, pozwolą na zastosowanie skutecznych działań przekładających się na sukces firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są podstawowe techniki przedstawiania danych ilościowych?

Podstawowe techniki przedstawiania danych ilościowych to:

 • Tabele
 • Wykresy słupkowe
 • Wykresy kołowe
 • Wykresy liniowe
 • Histogramy
Kiedy warto użyć tabeli do przedstawienia danych ilościowych?

Tabele są szczególnie przydatne, gdy chcemy przedstawić dokładne wartości liczbowe w sposób uporządkowany i łatwy do odczytania. Tabele są przydatne w przypadku, gdy mamy wiele zmiennych lub kategorii do przedstawienia, lub gdy chcemy umożliwić porównanie różnych wartości.

Zobacz także

Tagi

analizy danych
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne