Analizy statystyczne a psychometria (cz. 2)

analizy statystyczne

W poprzednim artykule omówiliśmy Alfę Cronbacha - jej cechy oraz kiedy jest stosowana. Poniższy tekst jest przewodnikiem pozwalającym krok po kroku obliczyć Alfę Cronbacha za pomocą programu Excel.

 

Przykład zastosowania Alfy Cronbacha w arkuszu Excel

Ankietowani odpowiadali na dziesięć pytań. Liczba ankietowanych również wyniosła dziesięć.

Tabela przygotowana na podstawie otrzymanych wyników wygląda następująco:

W następnym kroku obliczamy:

- wartość N (w rozważanym przypadku równą 10);

- sumę wariancji populacji (=SUMA()). Suma ta wynosi 0,66

- wariancję sum ilości odpowiedzi;

- Alfę Cronbacha obliczamy ze wzoru: (=N/(N-1)*((1-SumaWariancji)/ WariancjaSum))

Wartość Alfy w rozważanym przypadku wyniosła 0,674 ≈ 0,67 oznacza to, że pytania wykazują kwestionowalną korelację.

Polecamy przeprowadzenie eksperymentu polegającego na zmianie wartości poszczególnych odpowiedzi - im więcej odpowiedzi pozytywnych tym wartość α większa a tym samym pytania są ze sobą spójne, z kolei większa ilość odpowiedzi negatywnych ma odwrotny wpływ- α staje się coraz mniejsza a tym samym rzetelność testu jest mniejsza.

Czytaj część pierwszą artykułu

Autor opracowania: Jeremiasz Pilarz (BioStat)

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jaki sposób można zastosować Alfa Cronbacha w arkuszu Excel?

Można obliczyć Alfę Cronbacha w arkuszu Excel, korzystając z wzoru: α=N/(N-1)*((1-SumaWariancji)/ WariancjaSum). Aby obliczyć SumaWariancji oraz WariancjaSum, należy użyć odpowiednich funkcji arkusza Excel.

Co oznacza wartość Alfy Cronbacha?

Wartość Alfy Cronbacha wskazuje na korelację pytań testowych. Im wartość Alfy jest większa, tym pytania są bardziej spójne ze sobą. Wartość Alfy mniejsza od 0,7 sugeruje, że korelacja między pytaniami jest kwestionowalna.

Jak zmiana wartości odpowiedzi wpływa na wartość Alfy Cronbacha?

Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym wartość Alfy większa, a pytania są bardziej spójne ze sobą. Większa ilość odpowiedzi negatywnych ma odwrotny wpływ - wartość Alfy staje się mniejsza, a rzetelność testu jest mniejsza.

Zobacz także

Tagi

analiza statystyczna psychometria
Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne