Badania statystyczne

Nowoczesna medycyna a statystyka

 
Współcześnie branża medyczna czy farmaceutyczna na wielu polach swojej działalności musi opierać się na badaniach statystycznych. Tendencją jest również fakt, iż z roku na rok poszerzają się obszary w których króluje właśnie statystyka medyczna. To właśnie statystyka daje nam możliwość na odkrycie nieoczywistych zależności, znalezienie odpowiedzi na ważne pytania...


Statystyka medyczna do prac naukowych

 
Studenci oraz doktoranci przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej powinni rozważyć możliwość skorzystania z usług statystycznych dedykowanych medycynie. Wnioski z badań statystycznych stanowią doskonałe uzupełnienie części teoretycznej doktoratu.
 
Analizy prowadzone na własną rękę są jednak obarczone sporym ryzykiem błędów oraz wymagają poświęcenia bardzo dużej ilości...


Jak zaplanować medyczne badania statystyczne?

Pozyskiwanie i analiza danych jest w statystyce medycznej szczególnie wymagającym zadaniem. Należy bowiem mieć na uwadze nie tylko cele badawcze i względy metodologiczne, ale również dobro pacjenta. O to, by badanie statystyczne dało jak najlepsze rezultaty, możemy zadbać już na etapie planowania.
 
Określenie celu i rodzaju badania
 
Przede wszystkim należy jasno...


Badania podnoszące jakość usług medycznych

Zwracając uwagę na właściwe zarządzanie jakością należy w szczególny sposób odnieść się do  ocen odbiorców usług. Jest to ważne także w przypadku usług świadczonych na rynku medycznym. Poprzez przeprowadzone badania opinii pacjentów można zapoznać się z reakcja na prowadzone działania oraz w pozytywny sposób zaplanować kolejne kroki rozwojowe.
 
Ważne...


eCRF a bezpieczeństwo procesu badawczego

Innowacyjne systemy wykorzystywane w procesach badawczych pozwalają na podnoszenie jakości przeprowadzanych projektów. Dzięki elektronicznym wersjom kart obserwacji klinicznym możliwym staje się zabezpieczanie pozyskiwanych danych, ale także eCRF pozwala na uniknięcie błędów, które wynikają z nieuważności człowieka. Elektroniczne karty eliminują takie błędy jak pominięcia pytania...


Ambitne cele wymagają właściwych narzędzi

Rynek badawczy konstruuje nowe narzędzia, które mogą posłużyć do wydobywania maksymalnej ilości treści w procesach badawczych. Jednocześnie narzędzia te mają znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, możliwość śledzenia postępów badania, a nawet wyznaczanie przyszłych celów. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, system clinical trial software, można podejmować się najbardziej...


Na co zwrócić uwagę w badaniach naukowych?

Troszcząc się o jakość przeprowadzanych badań, należy we właściwy sposób zrealizować obliczenia statystyczne, które pozwolą na poprawne zinterpretowanie badanych zjawiska i skonstruowanie wniosków. Tym samym wykonując obliczenia do doktoratu i innych prac naukowych, warto zwrócić uwagę na możliwość pozyskiwania ze zgromadzonych danych maksymalnej ilości informacji. Oznacza...


2019 rokiem zmian w medycynie

Zmieniający się świat
Dzisiejszy świat kręci się pod znakiem postępu sieciowego. Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez jakiejś wersji urządzenia mobilnego, dostępu do Internetu czy mediów społecznościowych. Zresztą wiele świadczonych nam usług również korzysta z możliwości sieci i aplikacji, nic zatem dziwnego, że zaczynamy powoli wymagać, by wszystkie aspekty naszego życia...


Niekomercyjne Badania Kliniczne – optymalizacja kosztów leczenia pacjentów

Niekomercyjne Badania Kliniczne pozwalają na postęp medycyny, w kierunku optymalizacji kosztów leczenia pacjentów. Dzięki wdrażanym metodom poszukiwania czynników ryzyka wystąpienia konkretnych schorzeń, Niekomercyjne Badania Kliniczne wspomagają proces planowania wydatków na służbę zdrowia w Polsce.
 
Ścieżki rozwoju Niekomercyjnych Badań Klinicznych
Jedną...


Na czym polega praca firm CRO?

Organizacje CRO, czyli Contract Research Organization, specjalizują się w organizacji i nadzorowaniu badań klinicznych, zazwyczaj na zlecenie firm farmaceutycznych. Na czym skupiają się działania takich firm oraz jaka jest ich rola?
 
Czym jest organizacja CRO?
 
Organizacje określane mianem CRO to wyspecjalizowane podmioty, które zajmują się przeprowadzaniem badań na rzecz...


Badanie kliniczne w świecie cyfrowym

Wypuszczenie na rynek każdego leku musi być poprzedzone badaniem klinicznym, które ma sprawdzić nie tylko skuteczność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo preparatu. Cały proces trwa zazwyczaj kilka lat, przy czym współcześnie można znacznie go usprawnić dzięki nowoczesnej, cyfrowej technologii gromadzenia danych. Co w praktyce oznacza to dla zespołów przeprowadzających badanie...


Wiele możliwości przeprowadzania badań ankietowych

 
Badania ankietowe są często stosowane przez przedsiębiorców, naukowców, a także studentów w celu zdobycia informacji. Badania ankietowe mogą być przeprowadzane na wiele sposobów – między innymi poprzez wywiad bezpośredni, ankietę papierową, wywiad telefoniczny, czy ankietę internetową.
 
Metody badawcze badań ankietowych
Mnogość metod badawczych...


Analiza statystyczna dla biznesu

Analiza statystyczna jest nieodłączną częścią świata nauki i biznesu. Dzięki analizie, która jest wykonywana przez wyspecjalizowane osoby można uzyskać obraz na interesujący temat. Wyniki analiz znacząco wpływają na to, co dzieje się na rynku biznesowym każdej kategorii. Szeroka oferta analiz pozwala na skorzystanie z optymalnego pakietu usług oferowanych przez specjalistów. Analiza statystyczna...


Skalowanie wielowymiarowe

Skalowanie wielowymiarowe może być używane do wizualizacji danych biologicznych w celu analizy i zrozumienia relacji między różnymi obiektami biologicznymi. Przykładowo, dane biologiczne mogą obejmować sekwencje DNA, profile ekspresji genów, interakcje białek lub charakterystyki populacji biologicznych.
 
Do czego służy skalowanie wielowymiarowe?
Skalowanie wielowymiarowe...


Badania rynku jako przykład badań statystycznych

Każda mała, średnia i duża firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, powinna co jakiś czas (najlepiej regularnie) zlecać agencjom badawczym specjalizującym się w badaniach rynku przeprowadzanie takich badań. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie o tym, że badania rynku mogą stanowić solidną podstawę rozwoju. Wiążę się to z potrzebą aktualizacji danych dotyczących potrzeb klientów,...


Szybkie metody badawcze: CATI-System

Kiedy należy podjąć ważną decyzję, zwykle najbardziej liczy się czas. Od szybkości reakcji niejednokrotnie zależy utrzymanie pozycji lidera w dynamicznie zmieniającej się branży. Jednocześnie nieprzemyślane decyzje często okazują się fatalne. Wykonanie badania pozwoli uniknąć pomyłek. Warto zatem zapoznać się z badaniami, a zwłaszcza z szybkimi metodami badawczymi.
 
Badania CATI, CAWI,...


Kalkulator wielkości próby

W badaniu o charakterze częściowym dane odnośnie rozkładu jakiejś cechy statystycznej w populacji uzyskuje się przez wyznaczenie rozkładu tej cechy dla pewnej grupy elementów populacji.
 
Metoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania częściowego, dlatego też cieszy się dużą popularnością w kontekście różnego rodzaju badań statystycznych, w tym w badaniach...


Badania rynku FMCG

Opinia na temat badań rynku FMCG
Fast Moving Consumer Goods jest angielską nazwą produktów codziennego użytku, czyli takich, które zaspokajają podstawowe potrzeby swoich konsumentów. Branża FMCG, bo taki jest jej skrót, charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na owe dobra, lecz duża liczba klientów powoduje dużą liczbę konkurentów. Atrakcyjny do inwestowania...


Aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane dla przedsiębiorstw
Wiele przedsiębiorstw chce osiągnąć sukces w swojej branży, lecz nie do końca potrafi wybrać odpowiednią drogę. Warto rozpocząć od nakreślenia sytuacji problemowej w firmie i rozpoczęcia działań od wewnątrz. Aplikacje dedykowane są tym, czego firma potrzebuje. Jako gama rozwiązań, dostosowywana jest do specyficznych i indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa....


Statystyka w badaniach marketingowych

Oprócz najbardziej rozpowszechnionych badań, jakimi są badania opinii, których wyniki przedstawia się w mediach, czy na które powołuje się na konferencjach prasowych, największą część realizowanych przez branżę badawczą projektów stanowią badania marketingowe i badania rynku. Przeprowadza się je na zlecenie firm każdej wielkości, jednak najczęściej zleceniodawcami...


Badania satysfakcji pacjentów

Aby móc przeprowadzić badania satysfakcji, nie trzeba być korporacją czy inną wielką firmą. Owe badania może przeprowadzić każda placówka, która chce poznać opinię swoich klientów, nawet szpital.
 
Dzięki badaniom pacjentów można zmienić dotychczasową opinię o szpitalu, ocieplić jego wizerunek i ulepszyć PR, lecz także pozyskać nowych klientów. Często...


Tajemniczy Klient

Co warto wiedzieć na temat badań Mystery Shopping? Badanie „Tajemniczy Klient” ma na celu zweryfikowanie jakości obsługi klienta w danej placówce lub grupie placówek, a także sformułowanie odpowiednich rekomendacji. Ich wdrożenie zapewni firmie przewagę konkurencyjną, gdyż będzie ona w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów.
 
Wstępny etap...


Statystyka - Mediana, moda, średnia, kwartyle. Które wybrać?

Statystyka
Dane statystyczne otaczają nas w dzisiejszym świecie jak powietrze. Spotykamy się z nimi niemal wszędzie, w rozmaitych sytuacjach i przy różnych okazjach. Jednocześnie, kiedy pojawia się hasło „statystyka”, najczęściej do głowy przychodzi nam popularna anegdota o psie i jego właścicielu, którzy statystycznie posiadają po trzy nogi....


Analiza Statystyczna - doktorat

Statystyk | Analiza danych
Doktorat i prace naukowe. BioStat.
Analiza statystyczna
Jeśli planujesz lub już pracujesz nad swoją pracą doktorską, propozycją lub jakimkolwiek zadaniem badawczym, istnieje duża szansa, że pojawił się termin "analiza statystyczna". Spotkania z tym często zastraszającym terminem nie są nieuzasadnione, ponieważ statystyki stanowią jeden z elementów...


Jakie są metody analizy rynku?

Analiza rynku to proces mający na celu zrozumienie, jakie mechanizmy działają na rynku oraz jakie potrzeby mają odbiorcy firmy. Dostępnych jest kilka sposobów jej wykonywania, a ostateczny wybór zależy od potrzeb oraz informacji, które chce uzyskać firma. Jakie są metody analizy rynku i na czym dokładnie się opierają?
 
Metoda 1: Desk Research
 
Desk Research...


Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne